IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Vårt banbrytande tillvägagångssätt skiljer sig inte när det gäller hållbarhet och övergången till lägre koldioxid

Hållbarhet och övergången till lägre koldioxidutsläpp

Vår teknik hjälper kunder att möta sina behov på ett mer hållbart sätt.  Oavsett om det förbättrar våra produkter och tjänster för att minska utsläppen, förbättrar effektiviteten hos el- och hybridfordon, håller igång vindturbiner eller minskar mängden vatten som används vid metallbearbetning.

 

Omkring 80–90 % av koldioxidutsläppen från olje- och gasprodukter kommer från konsumenters användning av dem i transporter, industrier och byggnader. Så en av de största bidragen vi kan ge för att öka takten i energiomställningen är att tillhandahålla produkter och tjänster som hjälper företag och konsumenter att minska deras koldioxidavtryck och resursanvändning.

 

Den erfarenhet och expertis vi har skaffats oss under decennier ligger till grund för våra handlingar, våra framtidsplaner och vår övertygelse om att för att kunna uppnå globala klimatmål är det viktigt att vi förbättrar vår energieffektivitet.  Vi arbetar för att hjälpa våra kunder att minimera sitt slöseri – energi som går till spillo genom friktion, driftstopp eller till och med vatten.

 

Inget företag och ingen sektor kan själva skapa en framtid med låga koldioxidutsläpp. Alla från konsumenter till företag och regeringar måste ta sitt ansvar. Om vi svarar kollektivt kan till och med ett så komplicerat problem som klimatförändringarna lösas.  Castrol är fast beslutna att vara del av lösningen. Vi känner ett verkligt behov av att snabbt leverera förbättringar och vi ser koldioxidneutralitet som en del i det. Vi har lanserat en serie av certifierat koldioxidneutrala produkter och tjänster och erbjuder våra kunder möjlighet att kompensera sina koldioxidavtryck.