IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. CASTROLS HISTORIA
 3. NYHETSRUM
 4. PRESSMEDDELANDEN
 5. THE SHARP END OF SUSTAINABILITY

THE SHARP END OF SUSTAINABILITY

THE SHARP END OF SUSTAINABILITY: NY STUDIE PÅ UPPDRAG AV CASTROL VISAR ATT 71 PROCENT AV FÖRETAGSLEDARE TROR ATT ÖVERGÅNGEN TILL NOLLUTSLÄPP KOMMER ATT BLI DEN STÖRSTA UTMANINGEN DERAS FÖRETAG NÅGONSIN HAR STÄLLTS INFÖR

The Sharp end of sustainability
 • The Sharp End of Sustainability – en ny studie på uppdrag av Castrol – visar att 71 procent av företagsledare inom fordons-, industri-, tillverknings- och marinsektorerna tror att övergången till nollutsläpp kommer att vara den största utmaningen som deras företag någonsin har ställts inför.
 • Castrols studie identifierar fem viktiga lärdomar för företagsledare som närmar sig övergången till en hållbar ekonomi.
 • Castrol kommer att använda dessa resultat för att dela dem med kunder och fortsätta att tillämpa lärdomar inom den egna hållbarhetsstrategin, även kallad PATH360.

 

En ny studie på uppdrag av Castrol visar att 71 procent av företagsledare och 62 procent av driftansvariga tror att övergången till nollutsläpp kommer att vara den största utmaningen som deras företag någonsin har ställts inför.


Den nya studien – The Sharp End of Sustainability – presenterar resultaten av global opinionsundersökning bland fler än 2 860 företagsledare och driftansvariga, på uppdrag av Castrol på 14 marknader för att förstå hur fordons-, industri-, tillverknings- och marinsektorerna närmar sig övergången till en hållbar ekonomi. Den kompletterar Castrols egen hållbarhetsstrategi, Castrols PATH360.


För dessa företag tyder undersökningen på att hållbarhet kommer att vara avgörande för kommersiell framgång: över tre fjärdedelar av företagsledarna (76 procent) och 68 procent av driftansvariga i studien sa att förbättring av verksamhetens hållbarhet är avgörande för att möta kundernas behov.


Studien identifierade fem viktiga hållbarhetsrelaterade lärdomar för företagsledare och driftansvariga, de personer som i slutändan kommer att få i uppdrag att omsätta strategi till handling.


Rachel Bradley, global hållbarhetschef på Castrol, säger:
”När världen arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar ekonomi har alla företag – inklusive Castrol, våra kunder och våra leverantörer – en roll att spela. Genom att nå ut till organisationer, skapa kontakter mellan sektorer och dela lärdomar i våra nätverk bidrar vi till gemensamma framsteg.”


Lärdom ett: Effektivitet först
Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av driftansvariga i studien sa att det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen är att förbättra energieffektiviteten i organisationen.


Undersökningen visade att driftansvariga tror att energieffektiviteten kan förbättras genom en rad olika taktiker, inklusive:

 • effektivt underhåll av utrustning
 • konstruktionsförbättringar inklusive uppgraderingar och modifieringar
 • implementering av ny, mer energieffektiv teknik.


Två tredjedelar av de driftansvariga sa att energieffektiva maskiner är en viktig del av organisationens omställning, och 59 procent sa att investeringar i ny teknik för att förbättra energieffektiviteten kommer att vara en viktig del av alla strategier för att minska utsläppen.


Lärdom två: Få ut mer av tillgängliga data
Över tre fjärdedelar av företagsledarna (76 procent) i studien ansåg att företaget måste bli bättre på att hantera data för att finna de bästa områdena att fokusera på för att förbättra hållbarheten, och 82 procent ansåg att företaget skulle kunna bli bättre på att utnyttja data de har tillgängliga för att förbättra hållbarheten.


Lärdom tre: Den som spar, han har
Studien visade att 63 procent av företagsledarna har satt upp mål för avfallsminskning och 61 procent har satt upp mål för vattenminskning. Medan 58 procent av de driftansvariga anser att mål för att minska avfall är viktiga för verksamheten, ansåg bara 43 procent att mål för att minska vattenanvändningen är viktiga.


Lärdom fyra: Hållbarhet kräver delaktighet
Företagsledarna som deltog i studien trodde att i genomsnitt bara 40 procent av deras anställda förstår hållbarhetsstrategin. Studien fann också att 46 procent av de driftansvariga som deltog i undersökningen anser att organisationens hållbarhetsstrategi inte genomförs lokalt. 


Lärdom fem: Bevisa att hållbarhet är en prioritet
Även om över två tredjedelar av företagsledarna (64 procent) i studien sa att hållbarhet är kärnan i allt som organisationen gör, visar studien att de tillfrågade driftansvariga anser att bristande ledarskap och vision hindrar framsteg. Brist på stöd för hållbarhet från företagsledningen (nämns av 48 procent av driftansvariga), att inte ha tydliga mål (48 procent), brist på tydlig verksamhetsstrategi för att åstadkomma hållbarhet (48 procent) och brist på vision från företagsledningen (47 procent) visade sig vara de främsta hindren för hållbarhet för verksamheten.


Dessa fem lärdomar ger värdefulla insikter för företagsledare inom fordons-, industri-, tillverknings- och marinsektorerna om att integrera hållbarhet i deras organisationer.


Denna studie initierades för att komplettera Castrols övergripande hållbarhetsstrategi, PATH360. PATH360 fokuserar på att minska koldioxidutsläpp, spara avfall och arbeta för att förbättra människors liv runt om i världen samt att bidra till Castrols övergripande mål om nollutsläpp år 2050 eller tidigare. 


För mer information och för att läsa hela rapporten, besök: castrol.com/sharp-end-of-sustainability


Bild via denna länk: https://we.tl/t-4G47H6kMTA


Om Castrol

Castrol, ett av världens ledande varumärken för smörjmedel, har en stolt tradition av innovation och att ge bränsle åt pionjärernas drömmar. Vår passion för prestanda, i kombination med en filosofi att samarbeta, har gjort det möjligt för Castrol att utveckla smörjmedel och smörjfetter som har stått i centrum för många tekniska bedrifter på land, i luften, på haven och i rymden i mer än 100 år.


Idag hjälper Castrol till att främja hållbarhet med vår PATH360-strategi som anger mål för att minska avfall, minska koldioxidutsläpp och förbättra liv. Castrol är en del av BP-koncernen och levererar till kunder och konsumenter i fordonsindustrin, marin-, tillverknings- och energisektorerna. Våra märkesprodukter är globalt erkända för innovation och hög prestanda genom vårt engagemang för att uppnå högsta kvalitet och banbrytande teknik.


För mer information om Castrol, besök www.castrol.com eller kontakta bppress@bp.com.

 

Metodik

The Sharp End of Sustainability är baserad på en opinionsundersökning som undersökte åsikter hos företagsledare och driftansvariga (med jobbtitlar som planeringschef, produktionsledare och drifttekniker) från fordons-, industri-, tillverknings- och marinsektorerna. Urvalet inkluderade 1 180 företagsledare och 1 680 driftansvariga baserade i Storbritannien, Kina, Indien, USA, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Norge, Turkiet, Brasilien, Frankrike, Vietnam, Singapore och Grekland. Intervjuerna ägde rum under 2021 och genomfördes enligt de etiska riktlinjer för undersökningar som fastställts av både MRS (Market Research Society) och ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research).