IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. ONYX INSIGHT LANSERAR FÖREBYGGANDE ANALYSER FÖR BP:S VINDTURBINER

ONYX INSIGHT LANSERAR AVANCERADE FÖREBYGGANDE ANALYSER FÖR BP:S 1,2 GW VINDKRAFTSFLOTTA I USA

585 TURBINER PÅ 10 VINDKRAFTPARKER HAR INFÖRLIVATS I ONYX INSIGHTS FLEETMONITORTM-PLATTFORM, SOM EN DEL AV EN DATADRIVEN TEKNIKBASERAD STRATEGI FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

USA 8 maj 2018 – ONYX InSight, en partner inom förebyggande analyser som ger tillgångsägare oberoende klarhet och kontroll över sina verksamheter, har lanserat en avancerad digital övervakningsplattform för den stora amerikanska producenten av vindkraft, BP Wind Energy (BP). Projektet har införlivats i tio av BP:s vindkraftsparker i USA med sammanlagt 1,2 GW, i ONYX InSight fleetMONITORTM-plattform.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Samtidigt som den installerade tillgångsbasen i USA fortsätter att expandera och mogna, förblir bibehållen kontroll över operativa och finansiella resultat ett kärnfokus för vindkraftsproducenter, vilket har lett till ökande krav på innovativa lösningar för förebyggande underhåll. Men med ett mångsidigt sortiment av installerade turbintekniker och system för tillståndsövervakning innebär hantering av – och agerande utifrån – prestandadata som omfattar hela flottor en stor utmaning.

 

ONYX InSight hårdvaruagnostiska fleetMONITORTM-plattform samlar dataströmmar från många olika drivlinetekniker och omvandlar dem till värdefulla insikter. Dessa insikter ger projektägare möjlighet att upptäcka fel som håller på att uppstå månader innan de måste åtgärdas, förutse återstående livslängd hos komponenter och fatta välinformerade beslut om var och när inspektions- och reparationsteam ska skickas ut. Detta minskar i sin tur de totala underhållskostnaderna och minimerar tillgångarnas driftstopp, vilket minskar produktionskostnaden för energi som produceras av turbinflottan. fleetMONITORTM-plattformen utgör en del av ett integrerat erbjudande som inkluderar en kraftfull kombination av hård- och mjukvara för tillståndsövervakning samt förebyggande analystjänster.

ONYX InSights expansion av BP:s digitala övervakningsplattform har genomförts i tre faser. Under 2016 integrerades 242 vindturbiner i ONYX InSights fleetMONITORTM -plattform, under 2017 utökades plattformen med ytterligare 52 turbiner som hade modifierats med ONYX InSights effektiva tillståndsövervakningssystem, ecoCMSTM. Under 2018 utrustas ytterligare 291 turbiner med ecoCMSTM och införlivas med fleetMONITORTM.

Med pågående stöd från ONYX InSight-teamet övervakas data och analyser som produceras genom denna integrerade digitala plattform, centralt på BP Winds Remote Operations Center i Houston. Detta ger en grundlig förståelse för drivlineutrustningens prestanda i en flotta som består av fem olika turbinmodeller och tio olika typer av växellådor.

 

Ashley Crowther, Group Vice President på ONYX InSight, sa: ”BP Wind antar bästa praxis med en integrerad metod för förebyggande underhåll som drivs av data, men som stöds av robusta tekniska principer. Detta ger påtagliga fördelar i form av tillförlitlig prestanda, minskade OPEX-kostnader och tillgångar av högre värde – vilka alla i slutänden kommer att föras vidare som kostnadsbesparingar för konsumenter.”

 

”Våra investeringar i förebyggande underhåll utgör en viktig del i vårt åtagande för spetstekniker som förbättrar säkerheten och pålitligheten i våra verksamheter. ONYX InSight kunde erbjuda en lösning som lätt kan modifiera det varierande utbud av tekniker som används inom vår flotta.” sade Alistair Warwick, vice president på BP Wind Energy.

 

För att få veta mer om de tjänster som ONYX InSight tillhandahåller för vindkraftsägare, -operatörer och -investerare, besök: www.onyxinsight.com