IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. INNOVATIVT OLJEHANTERINGSSYSTEM FRAMGÅNGSRIKT INSTALLERAT I HYBRIDUTVECKLINGSFORDON

INNOVATIVT OLJEHANTERINGSSYSTEM FRAMGÅNGSRIKT INSTALLERAT I HYBRIDUTVECKLINGSFORDON

  • Första hybridfordonet som anpassats för att visa upp Nexcels aktiva oljehanteringssystem
  • NEXCEL-test övervinner förpackningsutmaningar förknippade med nuvarande hybrida el-drivlinor
  • Nexcels fördelar är inte begränsade till drivlinor utan kan influera den vidare designen av framtida hybrider

Castrols innovationsverksamhet Nexcel har meddelat att de lyckats att genomföra den första fasen i sitt hybridutvecklingsprogram: lanseringen av en testversion av ett hybridfordon utrustad med Nexcel-oljecell och -docka. Installation av systemet som ger ett oljebyte på 90 sekunder och ett slutet kretsloppssystem för använd olja genomfördes av Prodrive Advanced Technologies. Teknikrådgivningen har genomfört NEXCELs omställningsplaner för att fysiskt demonstrera monteringspotentialen hos en 2018 Toyota Prius Plug-in, vilket kommer att visa upp den slutna oljecellstekniken i den första hybrida el-tillämpningen i sitt slag.

BP:s 2018 Energy Outlook-prognos förutspår en stor ökning av antalet bilar på planeten fram till 2040, med en ökande andel av hybrida el-fordon och en fortsatt uppgång i antalet bilar med interna förbränningsmotorer.

”Vi arbetar för att hantera övergången från dagens förbränningsmotorer till dessa framtida drivlinor på ett sätt som kompletterar deras miljöprestanda och som kan monteras på konventionellt sätt i motorrummet.” säger NEXCELs hållbarhetschef, John Ward-Zinski. ”Nexcels aktiva oljehantering kan hjälpa till att förbättra motorernas roll i hybrida el-drivlinor.”

Nexcel placerade  dockan för oljecellen i motorrummet på den plats där det tidigare satt ett 12-voltsbatteri som nu istället har placerats under baksätet. Det finns gott om utrymme omkring cellen för lätt åtkomst och avlägsnande.  ”Vi visste att detta var en smidig teknisk lösning men monteringslösningen under huven har förvånat oss på ett positivt sätt – både från ett estetiskt och ett ekonomiskt perspektiv”, påpekar Ward-Zinski.
NEXCEL ser celltekniken som mycket relevant för hybridfordonsbranschen. ”Den förbättrade effektiviteten hos hybrida el-flottor kommer att ge operatörer ökad avkastning på sina investeringar och de miljömässiga fördelarna hos NEXCEL passar perfekt med den hållbara attraktionen hos hybrida drivlinor”, säger Ward-Zinski. ”Den rena, slutna oljecellen effektiviserar återraffineringsprocessen för den använda oljan och hjälper till att säkerställa att spilloljan samlas in efter användning. Definierade oljeklasser kan separeras, vilket gör det lättare att tillhandahålla en förbättrad basoljeklass under processen eftersom ingen kontaminering förekommer. Detta kan sedan återanvändas i ombyggda NEXCEL-celler vilket minskar beroendet av nya råmaterial.”

Användning av NEXCEL ger också fördelar för framtida hybrida drivlinor. ”Oljebytet är den sista kvarvarande rutinserviceuppgiften som faktiskt utförs på motorn, så att överväga NEXCEL vid designen av ett fordon kan ge betydande monteringsfördelar. Traditionella oljetråg, dräneringspluggar och blockmonterade filter kommer nu att vara överflödigt, så tillgång till rutinservice är inte längre en avgörande faktor, vilket öppnar upp potential för betydande monteringsinnovationer i fordon”, avslutar Ward-Zinski. ”Fördelarna med Nexcel-teknik är inte endast begränsade till drivlinan – de kan utvidgas över hybridfordon i framtiden.”