IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL PRESENTERAR EN NY REGLERVÄTSKETEKNIK FÖR ATT FÖRBÄTTRA SKYDDET FÖR UNDERVATTENSSYSTEM

Castrol presenterar en ny reglervätsketeknik för att förbättra skyddet för undervattenssystem

Castrol Transaqua SP är utformad för att tillhandahålla offshore-lösningar för olje- och gasindustrin för användning i kontrollsystem i för undervattensproduktion i både grönområden och gamla industriområden.

London 21 augusti 2018.

Castrol, en ledande global tillverkare av smörjmedel, har lanserat nästa generation av sin reglervätska för undervattenanvändning. Castrol Transaqua SP (systemskydd) är en nyskapande formulering som utformats för att förenkla undervattensverksamheter och ge förbättrat systemskydd jämfört med produkter som nu finns på marknaden. Förbättringar i systemskydd bör leda till ökad tillförlitlighet för komponenter.  

Reglervätskor är en av de mest komplexa rörliga delarna i ett undervattenssystem, så pålitlighet är viktigt. Reglervätskan måste överföra kraft, smörja, ta hand om föroreningar och skydda kontrollmoduler, julgranar och brunnstoppar från nedbrytning i ett stort antal temperaturer och tryck på havets botten.

Simon Youngman, Marketing Manager på Castrol sa: ”Undervattensbranschen står inför stora utmaningar när det gäller hur den verkar. Och det är olika ekonomiska faktorer som driver förändringen. För att garantera lönsamhet under dessa förhållanden är det viktigt att operatörer kan lita på alla komponenter i ett undervattenssystem. Det är därför Castrol Transaqua SP är så viktig och rätt i tiden.”

Fält producerar längre än någonsin tidigare, vilket innebär att systemen för undervattensproduktion måste fungera längre än vad de är avsedda för. Konsekvensen av detta är att operatörer ofta använder en blandning av undervattensutrustning från olika generationer och att reglervätskor måste tillgodose en större mängd utrustning allt oftare och under förhållanden som inte är optimala.
Youngman lade till: ”Med detta i åtanke har Castrol lyssnat noga på undervattensoperatörer om implikationerna med nuvarande och framtida trender i branschen. Som ett resultat av detta har vi utvecklat Castrol Transaqua SP i nära samråd med producenter av undervattensutrustning. Den ska vara en ledande lösning som fungerar för alla komponenter i alla system. Detta innebär att operatörer kan känna sig säkra på riktigheten och prestandan i sina system. Resultatet av detta är att de kan njuta av förbättrat systemskydd.”

Castrol Transaqua SP är utformat för att vara kompatibelt med en stor mängd olika elastomerer, plaster, metaller och kompletionsvätskor. Denna kompatibilitet med kompletionsvätskor är speciellt viktig under installationen av brunnar när vätskeblandning kan inträffa och potentiellt leda till blockeringar.
Dessutom är möjligheten att havsvatten fastnar i systemet och leder till en minskning av motståndskraften mot korrosion eller bildandet av avlagringar en annan viktig utmaning som operatörer står inför. Castrol har designat Transaqua SP för att ha klassledande stabilitet med havsvatten, upp till 50 % vid 5°C förhållanden på havsbotten med kritiska tillsatser kvar i lösningen. Dessutom är Transaqua termiskt stabil, testad i förhållanden upp till 160°C, vilket möjliggör säker drift vid temperaturer mellan -50°C och 150°C.

Castrol samlar ett team av världsledande experter på styrvätska för att utveckla Castrol Transaqua SP och sammanföra 30 års erfarenhet av undervattensbranschen med nyskapande forskning kring smörjning och korrosion från ledande universitet.

Vätskan har blivit noggrant testad av Castrols branschledande forsknings- och utvecklingsteam och har genomgått över 130 000 timmars testning. Dessutom har Transaqua SP utformats för att leva upp till den strängaste miljölagstiftningen.  Den är helt förenlig med OSPAR och kategoriseras i Storbritannien som den minst potentiella miljörisken för den marina miljön med en OCNS grupp E-klassificering och ingen ersättningsvarning*, tillsammans med betyget ”gul” i Norge. Transaqua SP har API 17F (3rd Edition)/ISO13628-6 bilaga C, API 17E/ISO13628-5 branschstandarder och har även kvalificerat sig för större tillverkare av industriutrustning (TRL 5).

Transaqua SP görs nu tillgänglig över hela Castrols globala leveransnätverk.

*vid bedömning i förväg av CEFAS. Med förbehåll för slutgiltigt CEFAS-godkännande.