IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROLS TILLFÖRLITLIGHETSUNDERSÖKNING

Nästan en tredjedel av alla bilförare oroar sig för att bilen är mindre tillförlitlig efter de landsomfattande nedstängningarna

Mer än hälften av bilisterna (55 %) har skjutit upp planerad service under pandemin, enligt en ny undersökning initierad av Castrol.

castrol-bild

Castrols tillförlitlighetsundersökning

Nästan en tredjedel av alla bilförare oroar sig för att bilen är mindre tillförlitlig efter de landsomfattande nedstängningarna

  • 55 % av de tillfrågade bilisterna har skjutit upp regelbunden fordonsservice eller underhållsarbete under pandemin 
  • 38 % oroar sig för att bilen kan vara mindre pålitlig på grund av färre körda mil och utebliven service
  • Virus har avskräckt kunder från att besöka verkstäder
  • Castrol erbjuder högkvalitativa smörjmedel som säkerställer att bilar fungerar tillförlitligt och effektivt och motorreningsprodukter som rensar ut ansamlat oljeslam.

Mer än hälften av bilisterna (55 %) har skjutit upp planerad service under pandemin, enligt en ny undersökning initierad av Castrol. Undersökningen visade också att nästan en tredjedel (38 %) av bilisterna oroar sig för att bilen har blivit mindre tillförlitlig på grund av färre körda mil och uteblivna verkstadsbesök under nedstängningarna.

 

Orsaken till uteblivna verkstadsbesök uppgavs av de flesta bilägare vara oron för att eventuellt bli smittade av covid-19 under besöket (15 % av de svarande), följt av oförmågan att ordna ett säkert möte (14 %).

 

Oron för att få viruset efter servicearbetet var betydligt större bland yngre bilägare – det angavs av 31 % av svarande mellan 25 och 34 år som orsak till uppskjutna verkstadsbesök, jämfört med av bara 9 % av svarande mellan 55 och 64 år.

 

Resultaten visar att verkstäderna behöver kunna garantera tryggheten i fråga om sanering för att konsumenter ska återkomma och vara tydliga med fördelarna med ett regelbundet underhåll. Uppskjutna servicetillfällen kan öka sannolikheten för ansamling av slam i motorn, som kan täppa till viktiga oljeledningar, och försämra motorns prestanda, effektivitet och totala livslängd.

 

Även under normala körförhållanden kan motoroljan brytas ned vid mycket hög temperatur, vilket i förlängningen kan medföra ansamling av slam. Detta problem tilltar genom frekventa korta körsträckor, bränsle av låg kvalitet, försenade eller uteblivna oljebyten och den ”start-/stopp-körning” som blir allt vanligare i tät stadstrafik.

 

Castrol lanserade nyligen Engine Shampoo, en behandling före oljebyte som främjar bensin- och dieselmotorers effektivitet. Den minskar skadliga slamavlagringar i bensinmotorer med upp till 85 %*. Detta enligt utförda tester vid Castrol Technology Centre.

 

Engine Shampoo bidrar till att motorns effekt och verkningsgrad bibehålls genom upplösning och ursköljning av slammet vid oljebytet. Proceduren tar 10 minuter och utförs före oljebyte på valfri plats där bilen kan parkeras säkert. Motorn startas och slås av när oljan har värmts upp, varefter 300 ml Engine Shampoo fylls på. Motorn startas sedan igen och får gå på tomgång i 10 minuter. Slammet löses nu upp i motoroljan som sedan tappas av med avstängd motor och oljefiltren byts ut därefter. På så sätt rengörs motorn invändigt på bästa sätt och man ser till att den nya motoroljan kan fungera optimalt.

 

För ytterligare information, gå in på: https://www.castrol.com/en_gb/united-kingdom/home/car-engine-oil-and-fluids/engine-shampoo.html

 

- SLUT -

 

Anvisningar till redigerare

*Baserat på Castrols provning av eliminering av slam i bensinmotorer.

 

Om Castrol

Castrol, ett av världens ledande varumärken för smörjmedel, har en stolt tradition av innovation och att uppfylla pionjärernas drömmar. Vår passion för prestanda, i kombination med en filosofi att samarbeta, har gjort det möjligt för Castrol att utveckla smörjmedel och smörjfetter som har stått i centrum för många tekniska bedrifter på land, i luften, på haven och i rymden i mer än 100 år.

 

I dag bidrar Castrol till främjande av hållbarhet med sin nya strategi som syftar till att till 2030 reducera avfallet, koldioxidutsläppen och att förbättra människors liv. Castrol är en del av BP-koncernen och levererar till kunder och konsumenter i fordonsindustrin, marin-, tillverknings- och energisektorerna. Våra märkesprodukter är globalt erkända för innovation och hög prestanda genom vårt engagemang för att uppnå högsta kvalitet och banbrytande teknik.

 

För mer information om Castrol, besök www.castrol.com eller kontakta bppress@bp.com