IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL ÅTERUPPFINNER SKÄRVÄTSKORNA

CASTROL ÅTERUPPFINNER SKÄRVÄTSKORNA

Castrol Alusol SL 51 XBB ger påtagliga fördelar utan kompromisser

Vi skapar nya normer för produktivitet, kvalitet, säkerhet och lönsamhet

17 augusti 2016 – Castrol, den världsledande tillverkaren av smörjmedel, har återuppfunnit skärvätskorna med lanseringen av Castrol Alusol SL 51 XBB.

Castrols banbrytande skärvätsketeknik har tagits fram till stöd för tillverkning av metallkomponenter, och bibehåller konstanta pH-nivåer (9–9,5) och stabila förhållanden längre än andra skärvätskor av standardtyp. Det minskar behovet av att tillsätta dyra tillsatser och biocider samt skyddar mot kostsamma okontrollerade systemförändringar. Castrols Alusol XBB-produkter innehåller inte borsalter eller formaldehydavgivare och kräver inte heller ytterligare dosering av biocider i efterhand, men klarar ändå att uppfylla och överträffa livslängdsförväntningarna hos dagens ledande teknologi. I många fall har kunder väsentligt kunnat reducera eller helt eliminera användningen av biocider i sina processer.

Skärvätskor spelar en betydande roll vid tillverkning av många typer av metallkomponenter. En av de största nackdelarna med den traditionella teknologin är att vätskan över tid kan drabbas av bakterietillväxt och föroreningar, vilket leder till att vätskan förlorar sina egenskaper. Det medför pH-utarmning, obehagliga lukter, instabil emulsion och dålig funktion. Tack vare ett genombrott som uppnåtts av Castrols vätskeexperter, omdefinierar de nya Alusol XBB-produkterna egenskaperna hos skärvätskor. De är beständiga mot syraangrepp från bakterier, har visat sig bibehålla pH-värdet på en konstant nivå och är därför naturligt mer resistenta mot bakterietillväxt.

Pawan Sabharwal, Vice President – Industrial & Heavy Duty, Castrol Indien sade: ”Våra smörjmedelsexperter har återuppfunnit grunderna för skärvätsketeknik. Tack vare bättre kontroll av pH-värdet har beroendet av kortlivade biocider för bakteriekontroll reducerats väsentligt eller eliminerats. I slutänden medför det betydande förbättringar vad gäller att hålla tillverkningskostnaderna nere, öka produktiviteten, bevara slutprodukternas kvalitet samt uppfylla hälso- och säkerhetskraven.”

I och med att skärvätskans livslängd ökar, minskar kostnaderna förknippade med destruktion av uttjänt vätska och systemets stabilitet minimerar kraven på kostsamma underhållsåtgärder. Även vid låga koncentrationer bibehåller Castrol Alusol XBB-produkterna sin bearbetningsprestanda och kan bidra till skydd mot korrosion och fläckbildning. De utmärkta smörjegenskaperna bidrar till att förebygga spånavlagringar och säkerställer en högkvalitativ ytfinhet, liksom låga kassationstal.

Castrols Alusol SL 51 XBB förbättrar precisionen vid bearbetning av aluminium. Den neutraliserar upp till 33 % mer syra än aluminiumskärvätskor av standardtyp* och reducerar de totala vätskepåfyllningsvolymerna med upp till 30 %** samtidigt som den garanterar maximal skärprecision. Dessa produkter optimerar den använda vätskan och reducerar väsentligt eller kan eliminera behovet av biocidtillsatser.

Castrols nya skärvätsketeknik främjar produkter som på ett positivt sätt påverkar en organisations HSE-profil genom att väsentligt förbättra miljön och arbetsförhållandena i fabriken. Genom att bibehålla systemstabiliteten minimeras risken för obehagliga lukter och det minskade behovet av vätskeunderhåll reducerar eller eliminerar risken för hudproblem för personalen. Dessutom minimerar det minskade behovet av biocidtillsatser behovet för personalen att hantera farliga kemikalier.