IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL OPTIGEAR ÄR NU KOLDIOXIDNEUTRAL

Castrol Optigear är nu koldioxidneutral för att göra vindkraften ännu renare

Castrol Optigear koldioxidneutral
Castrol är den första smörjmedelsleverantören i världen som erbjuder koldioxidneutrala smörjmedel för vindturbinsindustrin.

Optigear Synthetic CT 320 och Synthetic X 320 är båda certifierade för att uppfylla specifikationen BSI PAS 2060[1] eftersom de uppfyller och uppvisar fullständig koldioxidneutralitet under hela sina produktlivscykler.

 

Genom dessa specifikationer är varje liter olja som används certifierad för att kompensera 2,3 kg CO2 ekvivalent (CO2e)[2] – eller 930 kg[3] vid påfyllning av en typisk växellåda för vindturbin. Det är jämförbart med den mängd CO2 som produceras när en genomsnittlig personbil kör 3 587 km[4].

 

”Den stora ökningen av förnybar energi har varit ett viktigt bidrag till att skydda miljön på ett bättre sätt, men våra kunder är innovatörer och försöker alltid hitta nya sätt att minska sina koldioxidavtryck och vidta ytterligare åtgärder för att stoppa klimatförändringarna”, säger Daryl Luke, Global Product Manager på Castrol. ”Castrol arbetar för en global koldioxidminskning och med Optigear Synthetic CT 320 och Synthetic X 320 certifierade som koldioxidneutrala, kan våra kunder nu hantera dessa frågor utan att äventyra prestandan. Genom att använda dessa koldioxidneutrala växellådsoljor kan tillverkare minska sina utsläpp vid fabriksfyllning och operatörerna kan minska sina långsiktiga koldioxidavtryck.”

 

En koldioxidneutral livscykel

 

Castrol uppnår koldioxidneutralitet för Optigear Synthetic CT 320 och Synthetic X 320 genom noggrann analys av hela produktlivscykeln, från produktion till transport och slutlig bortskaffning i slutet av dess livslängd.

 

Noll växthusgasutsläpp för Optigear uppnås genom investeringar i globala projekt som syftar till att minska CO2e över tid. Detta administreras av BP Target Neutral[5], BP:s icke-vinstdrivande koldioxidhanteringsprogram som kompenserar utsläppen av koldioxid genom projekt som antingen introducerar CO2-minskningsplaner eller som tar upp motsvarande mängd CO2 från atmosfären. Investeringar i projekt har också andra positiva effekter, såsom exempelvis att nya jobb skapas på landsbygden och att luftkvaliteten förbättras.

 

Nuvarande investeringar inkluderar ett projekt för skyddande av skog i Zambia[6] som minskar CO2e-utsläppen med uppskattningsvis 210 316 ton per år och ett vattenkraftsprojekt i Kina[7] som minskar utsläppen med 500 000 ton per år.

 

Alla projekt som BP Target Neutral investerar i stöder FN:s mål för hållbar utveckling[8] som under de kommande 15 åren syftar till att utrota fattigdom, skydda planeten och garantera välstånd för alla.