IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. Castrol ON

Castrol ON

Castrol har lanserat en ny avancerad batteri e-termisk vätska för ”direkt” kylning av batteriet som ger möjligheter till snabbare laddning och högre energiutbyte, säkerhet och hållbarhet för kommande generationer av eldrivna bilar.

Castrol lanserar ett innovativt termisk vätska för batterier i eldrivna fordon som minskar laddningstiderna och ger ökad effektivitet, säkerhet och livslängd.

  • Avancerade Castrol ON e-termisk vätska utvecklade för ”direkt” batterikylning i nästa generations elfordon
  • Den lågviskösa batterivätskan ger förbättrad värmereglering och högre effektivitet
  • Ingår i det nya sortimentet av Castrol ON e-vätskor som också innehåller e-transmissionsolja och e-smörjfett

Castrol har lanserat en ny avancerad batteri e-termisk vätska för ”direkt” kylning av batteriet som ger möjligheter till snabbare laddning och högre energiutbyte, säkerhet och hållbarhet för kommande generationer av eldrivna bilar. 


Nästan alla eldrivna bilar idag har batterier med vatten-glykolbaserade kylmedel i en ”mantel” som omger batterimodulen. Nya Castrol ON e-termisk vätska är, i linje med framtidens tekniska krav, en innovativ dielektrisk vätska som tack vare sin sammansättning kan användas för ”direkt” kylning, och cirkulera i batteriet i direkt kontakt med battericellerna. Resultatet är betydligt bättre värmereglering i alla driftsförhållanden1, vid höga och låga omgivningstemperaturer, och en förlängd livslängd för batteriet2.  


Castrol ON e-kylvätska ger möjlighet till snabbare laddning av batteriet på eldrivna bilar. I en oberoende modelleringsstudie har Castrol ON e-kylvätska till exempel, i jämförelse med dagens vatten-glykolbaserade kylvätskor och identiska förutsättningar visat på 41 % snabbare laddning3. Under urladdningen håller cellerna dessutom optimal driftstemperatur, vilket ger optimal effektivitet och prestanda. I oberoende tester minskade Castrol ON e-termisk vätska under urladdning cellernas topptemperaturer med 28 °C jämfört med vatten-glykolbaserad kylvätska samt med 11 °C jämfört med befintlig batterivätska4


Nya Castrol ON e-termisk vätska har också en förebyggande effekt för möjliga tekniska problem i batterimodulen. Överladdning eller kortslutning i drivlinan på en eldriven bil kan till exempel leda till ”termisk rusning”, där höga temperaturer orsakar fel som inte kan åtgärdas på enskilda battericeller. Termisk rusning kan också leda till uppvärmning genom att värme från en skadad cell överförs via konvektion och värmeledning till intilliggande celler. Ett sådant förlopp kan leda till permanenta skador på hela batterimodulen. Med Castrol ON e -termisk vätska är sannolikheten för temperaturtoppar i enskilda celler mindre och kan minskas där de uppstår, till skillnad från kylvätska används vid indirekta kylsystem. 


En ytterligare fördel med den nya Castrol-produkten är hur den beter sig i en elbils kylvätskecirkulationssystem. Den har en lägre viskositet än dagens dielektriska transformatoroljor och ger därför minskade strömningsförluster, och optimala förhållanden för temperaturreglering. 


”Vi genomför omfattande tester av nya direktkylande Castrol ON e-termisk vätska för att verifiera en hög effektivitet, skydd och hållbarhet under batteriets hela livslängd”, kommenterar Dr Marc Payne, forskningschef på Castrols avdelning e-vätskor. ”Den ökade energitäthet som åstadkoms genom direkt batterikylning gör att tillverkarna kan utveckla eldrivna bilar med ännu högre prestanda och kortare laddningstider. Även om direktkylande e-termiska vätskor idag bara används på avancerade hybrider och eldrivna bilar, förväntar vi oss att tekniken ska etableras i lägre segment och bli vanlig i kommande generationer av volymsäljande elbilar.” 


I Castrol ON e-termisk vätska ingår produktserien Castrol ON, som också omfattar Castrol ON e-transmissionsolja och Castrol ON e-smörjfett.  


Castrols e-Mobility utvecklingsteam optimerar produktens värmereglerande egenskaper genom samarbetsprogram med andra organisationer. För ytterligare information, kontakta Castrol på evfluids@castrol.com
 

Anvisningar till redigerare

1: Oberoende tester har visat att Castrol ON e-kylvätska ger ökad värmeöverföring jämfört med vatten-glykolbaserade indirekta kylmedel och befintliga dielektriska direkta kylmedel. Källa som förklarar fördelarna med värmereglering: Thermal management of lithium‐ion batteries for electric vehicles; G. Karimi X. Li; International Journal of Energy Research; Volym 37, Utgåva 1; Januari 2013; sid. 13–24. 

 

2: Effektiv värmereglering av celler (som håller driftstemperaturen inom ideala gränser) minskar förtida åldrande genom försämrad kondition och bibehåller därför batterikapaciteten längre. Källa: Uppgifter om kapacitetens förändring med tiden: Åldring av kommersiell grafit/LiFePO4-cell e. Predicting capacity fade under time-dependent storage conditions, Sébastien Grolleau, Arnaud Delaille, Hamid Gualous, Philippe Gyan, Renaud Revel, Julien Bernard, Eduardo Redondo-Iglesias, Jérémy Peter; på uppdrag av SIMCAL Network Journal of Power Sources 255 (2014) 450-458 LFP-celler. 

 

3: I en oberoende genomförd modelleringsstudie med identiska förutsättningar, visades att Castrol ON e-kylvätska ger 41 % snabbare laddning (10 minuter till 80 % standardnivå för Castrol ON e-kylvätska, jämfört med 14,1 minuter för vatten-glykolbaserade indirekta kylmedel). 

 

4: I en oberoende modelleringsstudie under cellurladdning, minskade Castrol ON e-kylvätska cellernas topptemperaturer med 28 °C och cellernas temperaturvariation med 8 °C jämfört med vatten-glykol. Castrol ON e-kylvätska minskade cellernas topptemperaturer med 11 °C och variationen i celltemperatur med 2 °C jämfört med befintliga dielektriska batterivätskor. Dessa förbättringar gav högre prestanda vid en given maxtemperatur. 


I en oberoende modelleringsstudie under laddning, minskade Castrol ON e-kylvätska cellernas topptemperaturer med 17 °C och cellernas temperaturvariation med 2 °C jämfört med vatten-glykol. Castrol ON e-kylvätska minskade cellernas topptemperaturer med 11 °C och variationen i celltemperatur med 3 °C jämfört med befintliga batterivätskor. Precis som vid cellurladdning gav dessa förbättringar högre prestanda vid en given maxtemperatur. 


Om Castrol

Castrol, ett av världens ledande varumärken för smörjmedel, har en stolt tradition av innovation och att uppfylla pionjärernas drömmar. Vår passion för prestanda, i kombination med en filosofi att samarbeta, har gjort det möjligt för Castrol att utveckla smörjmedel och smörjfetter som har stått i centrum för många tekniska bedrifter på land, i luften, på haven och i rymden i mer än 100 år.  


Castrol ingår i BP-koncernen och betjänar kunder och konsumenter inom fordons-, industri-, marin-, och energibranscherna i mer än 120 länder. Våra varumärkesprodukter är globalt erkända för innovation och hög prestanda genom vårt engagemang för att uppnå högsta kvalitet och banbrytande teknik.