IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL UTÖKAR SITT BIOCIDFRIA UTBUD AV SKÄRVÄTSKOR

Castrol utökar sitt biocidfria utbud av skärvätskor med Hysol SL 45 XBB för maskinbearbetning inom flygindustrin

Datum:
Mars 2018
Flygplan i hangar
  • XBB-teknik minskar behovet av tillsatser och biocider för att efterleva den aktuella 10:e ATP HSE-lagstiftningen i Europa
  • Godkänd av nivå 1 OEM-tillverkare inom flygindustrin för en rad olika legeringsskärningsprocesser inom flygindustrin
  • Stabilt pH och enastående maskinbearbetningsprestanda bidrar till att säkerställa kvalitet, minska kostnader och förbättra arbetsförhållandena

Castrol, ett av världens ledande smörjmedelsföretag, utökar sitt utbud av högpresterande metallbearbetningsvätskor i XBB-sortimentet med lanseringen av Hysol SL 45 XBB – en ny emulsion för flygindustrin som har formulerats utan borsalter och formaldehydfrigörande medel.


Castrol XBB-skärvätskor kan minska påfyllningen av biocidtillsatser med upp till 90 %[1], vilket ger längre livslängd och minskar driftskostnaderna dramatiskt[2] – utan att offra prestanda[3]


”Skärvätskor med Castrols XBB-teknik är klara favoriter för bearbetning globalt, där de hjälper våra kunder att uppfylla den stränga HSE-lagstiftningen och minska driftskostnader genom att eliminera behovet av regelbundna och dyra påfyllningar av tillsatser”, säger dr Rudolf Janner, Global Product Manager på Castrol. ”Hysol SL 45 XBB ger nu samma fördelar för krävande maskinbearbetning inom flygindustrin, så att anläggningschefer inte längre behöver välja mellan kvalitet, säkerhet och produktivitet.”


Castrol Hysol SL 45 XBB ger enastående maskinbearbetningsprestanda i en rad olika legeringsskärningsprocesser inom flygindustrin[4] och är godkänd av nivå 1 OEM-tillverkare som Airbus, Bombardier och Safran.[5]


Dess utmärkta smörjning innebär längre livslängd och förbättrad ytfinhet, medan fenomenala vätningsegenskaper håller maskiner och delar fria från spånackumulering. Viktigt att notera är att en emulsion av Hysol SL 45 XBB med en koncentration på 20 % också har visat sig inte ge upphov till hudirritationer[6], även efter upprepad kontakt.


Skärvätskor spelar en betydande roll vid tillverkning av många typer av metallkomponenter. En av de största nackdelarna med den traditionella tekniken är att vätskan över tid kan drabbas av bakterietillväxt och kontamineringar. Det medför pH-utarmning, obehagliga lukter, instabil emulsion och dålig funktion.


Kunder som provat Castrol Hysol SL 45 XBB rapporterar en mängd olika fördelar, bland annat

  • kostnadsbesparingar från minskade påfyllningar av biocid- och tillsatser av svampbekämpningsmedel
  • synbart reducerad skumning

Castrol XBB-teknik omdefinierar skärvätskors kärnegenskaper – de är resistenta mot syraangrepp från bakterier som visat sig upprätthålla pH-värden på konstant nivå och är därför från början mer motståndskraftiga mot bakteriell tillväxt.


För mer information om hur Castrol XBB-skärvätskor kan ge en högpresterande och framtidssäkrad produktion kan du kontakta en Castrol-säljare.

[1] Källa: Fallstudie, Hysol SL 45 XBB, utökad systemlivslängd från 3 veckor till 5 veckor (67 %) utan påfyllning av biocidtillsatser.
[2] Källa: Fallstudie, Hysol SL 45 XBB, bevispunkter påvisar inga lukter samt besparingar på upp till 15 000 USD per år.
[3] Källa: Baserat på tester i alkalitet och 28-dagars laboratorietester i mikrobiologi gentemot huvudsakliga konkurrenter under 2017
[4] Källa: Baserat på tester i alkalitet och 28-dagars laboratorietester i mikrobiologi gentemot huvudsakliga konkurrenter under 2017
[5] Källa: OEM-godkännandebrev
[6] På grundval av utvärdering av BUS-testresultat efter en öppen, lokal applicering (exponeringsperiod: 0,5 tim, 1,0 tim, 5,0 tim, 1x appl.; oskadad hud) kan slutsatsen dras att produkten Hysol SL 45 XBB (färsk; 20 %) inte orsakar hudirritationer, inte ens efter upprepad hudkontakt – Dr Wolfgang F. Pittermann, certifierad veterinärpatolog