IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL MINSKAR KOSTNADERNA FÖR MULTI-METALLBEARBETNING

CASTROL REDUCERAR KOSTNADEN FÖR MULTI-METALLBEARBETNING MED SKÄRVÄTSKAN HYSOL SL 37 XBB

Datum:
April 2018
Metallskärning
  • XBB-teknik minskar behovet av  tillsatser och biocider för att efterleva den aktuella 10:e ATP HSE-lagstiftningen för CLP (klassificering, märkning och förpackning) i Europa
  • En utmärkt allsidig skärvätska för användning över ett brett spektrum av metallbearbetning, inklusive borrning, brotschning, fräsning och svarvning
  • Stabilt pH och enastående maskinbearbetningsprestanda bidrar till att säkerställa kvalitet, minska kostnader och förbättra arbetsförhållandena


Castrol, ett av världens ledande smörjmedelsföretag, utökar sitt utbud av högpresterande metallbearbetningsvätskor i XBB-sortimentet med lanseringen av Hysol SL 37 XBB – en ny emulsion för stål- och metallbearbetning som har formulerats utan borsalter och formaldehydfrigörande medel.


Castrol XBB-skärvätskor kan minska påfyllning av biocidtillsatser med upp till 90 %[1], vilket ger längre livslängd och minskar  driftskostnaderna[2] – utan att offra prestanda[3].


”Skärvätskor med Castrols XBB-teknik är klara favoriter för bearbetning globalt, där de hjälper våra kunder att uppfylla den stränga HSE-lagstiftningen och minska driftskostnader genom att eliminera behovet av regelbundna och dyra påfyllningar av tillsatser”, säger dr Rudolf Janner, Global Product Manager på Castrol. ”Hysol SL 37 XBB ger samma fördelar för multi-metallbearbetning, så att anläggningschefer inte längre behöver välja mellan kvalitet, säkerhet och produktivitet.”


Castrol Hysol SL 37 XBB är en skärvätska för metall, för bearbetning av aluminium-, järn- och titanlegeringar. Hög precision utan att kompromissa med produktiviteten innebär att Hysol SL 37 XBB är en utmärkt allsidig skärvätska för en rad olika tillämpningar, inklusive borrning, brotschning, fräsning och svarvning.


Hysol SL 37 XBB kan användas i både mjukt och hårt vatten och minskar även skumbildning, vilket håller maskiner rena och ger betydligt längre livslängd för både system och verktyg.[4]  Det har också bevisats att en 20 % emulsion av Hysol SL 37 XBB inte ger upphov till hudirritation[5], inte ens vid upprepad kontakt.


Skärvätskor spelar en betydande roll vid tillverkning av många typer av metallkomponenter. En av de största nackdelarna med den traditionella tekniken är att vätskan över tid kan drabbas av bakterietillväxt och kontamineringar. Det medför pH-utarmning, obehagliga lukter, instabil emulsion och dålig funktion.


Kunder som provat Castrol Hysol SL 37 XBB rapporterar en mängd olika fördelar, bland annat

  • kostnadsbesparingar från minskade påfyllningar av biocid- och tillsatser av svampbekämpningsmedel
  • synbart reducerad skumning


Castrols XBB-teknik omdefinierar skärvätskors kärnegenskaper – de är resistenta mot syraangrepp från bakterier som visat sig upprätthålla pH-värden på konstant nivå.


För mer information om hur Castrol XBB-skärvätskor kan ge en högpresterande och framtidssäkrad produktion kan du kontakta en Castrol-säljare.

[1] Källa: Fallstudie, Hysol SL 37 XBB, utökad systemlivslängd från 6–12 månader till 24 månader utan påfyllning av biocidtillsatser.
[2] Källa: Fallstudie, Hysol SL 45 XBB, bevispunkter påvisar inga lukter samt besparingar på upp till 15 000 USD per år.
[3] Källa: Baserat på tester i alkalitet och 28-dagars laboratorietester i mikrobiologi gentemot huvudsakliga konkurrenter under 2017
[4] Källa: Baserat på fallstudier utökade Hysol SL 37 XBB systemlivslängden från 6–12 månader till 24 månader utan påfyllning av biocidtillsatser, och dessutom ökade livslängden för verktyg med 26 %. Tester i alkalitet och 28-dagars laboratorietester i mikrobiologi gentemot huvudsakliga konkurrenter under 2017 cementerar påståendet om att systemlivslängden utökas
[5] På grundval av utvärdering av BUS-testresultat efter en öppen, lokal applicering (exponeringsperiod: 0,5 tim, 1,0 tim, 5,0 tim, 1x appl.; oskadad hud) kan slutsatsen dras att produkten Hysol SL 37 XBB (färsk; 20 %) inte orsakar hudirritationer, ens efter upprepad hudkontakt – Dr Wolfgang F. Pittermann, certifierad veterinärpatolog.