IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. PRESSMEDDELANDEN
  5. CASTROL OCH GEHRING

CASTROL OCH GEHRING TILLHANDAHÅLLER FÖRBÄTTRAD PRECISION FÖR TILLVERKNINGSBRANSCHEN

Castrol, ett av världens ledande varumärken inom smörjmedel, och Gehring, en global tillverkare av verktygsmaskiner, ingår partnerskap för att implementera Castrol SmartControl, en lösning för realtidsövervakning av vätsketillståndet i Gehrings verktygsmaskiner. Detta är en del av ett bredare partnerskap som båda parterna undertecknade 2018.

 

SmartControl är Castrols automatiserade lösning för övervakning av metallbearbetningsvätskans tillstånd i realtid. Den ger realtidsmätning av de viktiga parametrarna i metallbearbetningsvätskan, vilket ger användaren full kontroll över vätskan samtidigt som det manuella arbetet minskar. 

 

Gehring är globalt känd som en teknologisk ledare inom hening och lasertillämpningar, samt som en innovatör inom produktteknologi för elektriska fordonsdrivlinor . Företaget har en bred erfarenhet inom optimering av funktionella ytor med optimering av interna förbränningsmotorer för fordon som sin kärnexpertis.

 

För att kunna möta framtidens utmaning att kontinuerligt minska koldioxidutsläppen (CO₂) och öka motorns effektivitet krävs en gradvis förändring inom precisionstillverkningen av motordelar.

 

Gehring och Castrol kommer att samarbeta genom att integrera SmartControl i Gehrings maskiner och i maskindataplattformen Gehring Core. Detta bör ge en ökad processtabilitet, ökad effektivitet inom användning av vätskor och maskinbearbetning, ett förlängt verktygsliv och ökad kvalitet.

 

Genom att kombinera Castrols stabila och högpresterande XBB-vätskor med teknologi för tillståndsövervakning i realtid kan man ge Gehrings maskiner bästa möjliga prestanda. Kunderna kommer att ha full kontroll över sina maskinbearbetningar och får en sak mindre att oroa sig för.

affärsman som skriver koncept för affärsprocessförbättring

Andreas Osbar och dr Sebastian Schöning

Andreas Osbar, styrelsemedlem, BP Europa SE och försäljningschef för Lubricants Industrial Europe säger: ”Detta samarbete markerar en viktig milstolpe i vår resa mot att bli marknadsledande inom integrerade produkt- och tjänstelösningar för tillverkningsindustrin. Genom att digitalisera processen för skärvätskeövervakning kommer vi att eliminera det manuella arbetet, optimera förbrukningen av kylmedel och förbättra kontrollnivån för våra kunder. Jag är också säker på att användningen av SmartControl i Gehrings heningmaskiner kommer att påvisa stabiliteten i vårt utbud av XBB-produkter.”

 

Dr Sebastian Schöning, vd på Gehring Group, konstaterar: ”Detta samarbete är ett perfekt exempel på hur digitalisering bör fungera: underlätta den vardagliga produktionen och öppna upp nya möjligheter. Castrols SmartControl ger, tillsammans med vår CORE-plattform, tillverkare direkta fördelar i form av prestanda, kvalitet och kostnadsbesparingar samtidigt som de är enkla att implementera.”

 

De två företagen utforskar redan hur de kan öka effektiviteten i förbränning och smörjning genom utveckling av nya lösningar för att optimera bearbetning av och ytfinhet i cylinderblock. Ytstrukturen i cylinderblock måste vara perfekt utformad för att absorbera så mycket motorolja som möjligt samtidigt som den bibehåller de friktionsegenskaper som krävs för en idealisk bränsleförbränning. Detta partnerskap kommer att möjliggöra större noggrannhet i tillverkningen och medföra nya möjligheter för användning av nya material i framtida motorutformning.

Om Gehring

Gehring Group tillhandahåller varumärkena Gehring och copperING, som erbjuder innovativa produktlösningar för hög effektivitet hos konventionella och elektriska drivlinor. Företaget har, inom fältet för fin maskinbearbetning, format heningteknikens utveckling i över 90 års tid. Det tillhandahåller fordonsbranschen med processer som laserskärning, beläggning och hening, som alla är lösningar på de aktuella utmaningarna runt förbränningsmotorn. Produktionsteknologin för ”e-mobility” utökar koncernens portfölj och sätter nya standarder inom den flexibla serietillverkningen av elmotorer.

 

För mer information om Gehring, besök www.gehring-group.com