IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. NYHETSRUM
  4. ARTIKLAR
  5. MINSKAR KOSTNADEN FÖR ENERGI FRÅN VINDTURBINER

MINSKAR KOSTNADEN FÖR ENERGI FRÅN VINDTURBINER

Minskar kostnaden för energi från vindturbiner

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) och Castrol har slutfört ett gemensamt teknikprojekt som demonstrerar att oljebytesintervaller för girväxelenheter kan förlängas från 5 till 10 år, vilket ger betydligt lägre underhållskostnader.

 

 

Castrol hjälpte oss att slutföra detta gemensamma teknikprojekt på ett lyckat sätt och fick oss att inse att Castrols smörjmedel är mer värdefulla än vi ursprungligen troddeSGRE Feedbackjuni 2019

 

Girväxelenheter ger vindturbiner möjlighet att rotera så att de hamnar direkt i vindens riktning. En vindturbin kan ha upp till åtta girväxelenheter och standardoljan brukar vanligtvis behöva bytas vart femte år. Detta är en svår och tidskrävande uppgift som tar mer än tre timmar för varje turbin. Eftersom ingen el genereras när en turbin är avstängd för underhåll kan dessa driftstopp bli extremt kostsamma.

 

Forskning utförd av Castrol och SGRE fastställer att ett oljebytesintervall på 10 år är praktiskt för girväxelenheter. Castrols och SGRE:s test visade att Optigear Synthetic X 320 kan hålla i sju år eller mer i turbinens växellåda, förhållanden som är mycket mer utmanande än de i girväxelenheter. Sammanfattningen SGRE nådde baserat på dessa tester är att en 10-årig oljebytesintervall för girväxellådsolja är möjlig. Motsvarande minskning i underhållskostnader och sammanlagda driftstopp ger en betydande minskning av den normaliserade energikostnaden för SRGE-vindturbiner.