IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. CASTROLS HISTORIA
  3. POLICY FÖR HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ
  4. GLOBALT HARMONISERAT SYSTEM

GLOBALT HARMONISERAT SYSTEM (GHS)

Castrol-fat och säkerhetsetiketter

VAD ÄR GHS?

GHS stödjer skyddet av människors hälsa och miljön genom att tillhandahålla ett system för riskmeddelanden som kan förstås internationellt. Medlemsländer inom FN har samarbetat med branschföreträdare och viktiga aktörer för att ta fram ett klassificerings- och märkningssystem som kan användas över hela världen, kallat det ”Globalt harmoniserade systemet” (GHS).


Huvudsyftena med GHS är att:

  • Skapa en enhetlig standard för klassificering och varning om farliga kemikalier för att underlätta internationell handel med kemikalier och förbättra skyddet av människors hälsa och miljön
  • Informera användarna om farorna med hjälp av standardsymboler och -fraser på förpackningsetiketter och säkerhetsdatablad (SDB)

 

Ny lagstiftning införs i Europa, USA och Brasilien för att genomföra GHS. Du hittar mer information om GHS från FN:s ekonomikommission på unece.org.

  • Våra etiketter och SDB avspeglar GHS-ändringar för att informera om farliga kemikalier till de som hanterar Castrol-produkter
  • Etiketter och SDB kommer att förses med nya piktogram, riskbestämningar och säkerhetsinformation
  • Ändringarna fasas in över tid och alla etiketter och SDB kommer inte att återspegla förändringarna samtidigt

 

SÄKERHETEN STÅR I FOKUS FÖR ALLT VI GÖR

Vårt mål är att utveckla och leverera produkter enligt de mest krävande normerna för kvalitet och säkerhet. Reglerna kräver endast förändringar i Europa, USA och Brasilien, men vi tillämpar ändringarna globalt på löpande basis eftersom vi vill se till att våra kunder kan arbeta enligt de senaste standarderna för säkerhet och efterlevnad.

De nya risketikettsymbolerna som används enligt nuvarande lagstiftning kommer att ersättas av en serie med nio GHS-piktogram inuti en röd diamant.

Ladda ned vår GHS-broschyr för mer information.