IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. SMÖRJFETTER

SMÖRJFETTER

Människor förvånas ofta över det faktum att deras bil behöver smörjfett såväl som olja. Oavsett om du behöver syntetiskt smörjfett eller konventionellt lagerfett så har vi det du behöver.

Mekaniker som kontrollerar bildäck

Smörjfetter: för skydd och smidig funktion

Människor är ofta inte medvetna om att deras bil behöver smörjfett såväl som olja. Du skulle bli förvånad om du visste hur många delar i din bil som behöver smörjas för att fungera smidigt och förbli fria från korrosion. Hjullager, chassileder, kulleder och universalleder behöver alla smörjfett av rätt specifikation.

 

Konventionella och syntetiska smörjfetter är också viktiga för att hålla gångjärnen i dörrar och motorhuv i bra skick och gnisselfria. Det är därför Castrol erbjuder ett stort sortiment av universalsmörjfetter och specialiserade syntetiska smörjfetter. Så oavsett om du behöver syntetiskt smörjfett eller konventionellt lagerfett så har vi det du behöver. 

SMÖRJFETT FÖR HÖGA TEMPERATURER

CASTROL SMÖRJFETT FÖR HÖGA TEMPERATURER

Castrol Smörjfett för Höga Temperaturer

Universalfett för extremt tryck, speciellt utvecklat för att smörja en rad olika glid- och rullningslager som kräver skydd vid hög belastning under förhållanden som sannolikt kommer att generera kontinuerliga eller intermittenta driftsperioder med förhöjda temperaturer.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

  • NLGI-klass 2
MOLY SMÖRJFETT

CASTROL MOLY SMÖRJFETT

Castrol Moly Smörjfett

Universalsmörjfett för hög belastning som är lämpligt för många olika tillämpningar i vilka glidande eller återgående rörelser är övervägande och det finns en stor potential för hög eller stötvis belastning.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

  • NLGI-klass 2
UNIVERSALSMÖRJFETT

CASTROL UNIVERSALSMÖRJFETT

Castrol Universalsmörjfett

Litiumbaserat smörjfett avsett för smörjning av en mängd olika glid- och rullager som används i fordonsindustrin. Dess utmärkta strukturella stabilitet gör det extra lämpat för användning i de hjullager på bilar, bussar och lastbilar där driftstemperaturerna är inom de gränser som specificerats.

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR BRANSCHSTANDARDERNA:

 

  • NLGI-klass 2