IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. CASTROL ENGINE SHAMPOO

CASTROL ENGINE SHAMPOO

Castrol Engine Shampoo är en behandling före oljebyte som bidrar till att bibehålla motorns renhet och verkningsgrad med endast 10 minuters tomgång för rengöring.

Castrol Engine Shampoo