IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  5. CASTROL MAGNATEC-OLJOR

Castrol MAGNATEC

Castrol MAGNATEC-sortimentet har utvecklats för att ge non-stopp-skydd från varje start, vilket minskar motorslitaget med 50 %*.

Castrol MAGNATEC-motoroljor

CASTROL MAGNATEC: non-stopp-skydd från varje start

Castrol MAGNATEC med patenterad DUALOCK-teknik ger kraftigt minskat motorslitage och non-stopp-skydd från varje start i dagens hektiska körförhållanden.


Castrol MAGNATECs DUALOCK-teknik är resultatet av över 10 års forskning och utveckling av Castrols tekniker i samarbete med ett av världens ledande universitet. Vår DUALOCK-teknik är den första i världen. Den använder en kombination av olika skyddande molekyler som sammanbinds på ytan för att skapa ett kraftigt skydd.


Resultatet? Både uppvärmningsslitage och stopp/start-slitage minskade dramatiskt med 50 %*.

* Testad jämfört med API SN gränsvärde för slitage i Sequence IVA-testet, samt ACEA gränsvärde för slitage i OM646LA-testet.