IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  5. CASTROL MAGNATEC-OLJOR

Castrol MAGNATEC

Castrol MAGNATEC-sortimentet har utvecklats för att ge non-stopp-skydd från varje start, vilket minskar motorslitaget med 50 %*.

Castrol MAGNATEC-motoroljor

CASTROL MAGNATEC: non-stopp-skydd från varje start

Castrol MAGNATEC med patenterad DUALOCK-teknik ger kraftigt minskat motorslitage och non-stopp-skydd från varje start i dagens hektiska körförhållanden.


Castrol MAGNATECs DUALOCK-teknik är resultatet av över 10 års forskning och utveckling av Castrols tekniker i samarbete med ett av världens ledande universitet. Vår DUALOCK-teknik är den första i världen. Den använder en kombination av olika skyddande molekyler som sammanbinds på ytan för att skapa ett kraftigt skydd.


Resultatet? Både uppvärmningsslitage och stopp/start-slitage minskade dramatiskt med 50 %*.

FÖR NON-STOPP-
SKYDD FRÅN
VARJE START

CASTROL MAGNATEC SKYDDAR MILJONTALS MOTORER RUNT VÄRLDEN

 

Trafikstockningar har ökat markant under det senaste decenniet. Det är irriterande men, än värre, det skadar långsamt din motor – permanent. Som svar på de allt fler urbaniserade miljöerna har vi utvecklat Castrol MAGNATEC med patenterad DUALOCK-teknik.

 

Mekaniker väljer Castrol MAGNATEC med DUALOCK-teknik för att skydda motorer runt om i världen från uppvärmnings-* och omstartsslitage**. Castrol MAGNATEC fäster som en magnet på utsatta metallytor i din motor vid uppvärmning. Den
unika och patenterade molekylen i DUALOCK-tekniken låser sedan samman med den andra MAGNATEC-molekylen för att skapa en stark skyddssköld som ger 50 % bättre skydd från uppvärmnings- och omstartsslitage.

 

 

CASTROL DUALOCK-TEKNIK

 

Castrol MAGNATEC DUALOCK-tekniken är resultatet av över 10 års forskning och utveckling av Castrols tekniker i samarbete med ett av världens ledande universitet. Castrol DUALOCK-teknik fäster, låster fast och skyddar.

* Testad jämfört med API SN gränsvärde för slitage i Sequence IVA-testet, samt ACEA gränsvärde för slitage i OM646LA-testet.

UPPVÄRMNINGS-, STOPP/START- OCH HÖGBELASTNINGSSLITAGE MINSKAS MED 50 %

bp_magnatec_warm_up_wear
bp_magnatec_start_stop_wear
bp_magnatec_heavy_load_wear

* Testad jämfört med Sequence IVA API SN-gränsvärde för slitage.

** Testad jämfört med CEC OM646LA ACEA-gränsvärden för slitage.

*** Globalt genomsnitt från 50 städer, Castrol MAGNATEC STOP-START-index 2014. 

Om du vill ha ett bättre slitageskydd, byt till en bättre produkt. Byt till Castrol MAGNATEC med DUALOCK-teknik.

bp_magnatec_cta