IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  5. CASTROL GTX-OLJOR

Castrol GTX

Castrol GTX-sortimentet av motoroljor hjälper till att förlänga motorlivslängden genom att rensa bort skadligt slam och skydda mot ny slambildning.

Castrol GTX-motoroljor

CASTROL GTX-MOTOROLJOR

Castrol GTX är en av världens mest betrodda motoroljor som har hjälpt till att förlänga motorers livslängd sedan den introducerades för första gången 1968.
 

It's more than just oil. It's liquid engineering – som skyddar mot problem, t.ex. slam, som din motor möter varje dag.
 

Svåra körförhållanden kan orsaka bildandet av en tjock tjärliknande substans kallad slam. Slam kan blockera motorns vitala oljekanaler precis som kolesterol i våra blodkärl – och utan åtgärd kan det leda till att motorns prestanda försämras och i förlängningen motorhaveri.

 

Castrol GTX dubbelverkande formula rengör från gammalt slam och skyddar mot ny slambildning bättre än de mest krävande branschstandarderna*.
 

Castrol GTX Ultracleans överlägsna prestanda ger upp till 50 % bättre slamskydd jämfört med krävande branschstandarder** – ingen annan olja håller motorn renare.

Hjälp till att förlänga motorlivslängden genom att välja rätt olja för ditt fordon från Castrol GTX-sortimentet.

* Jämfört med API SN Seq. VG-sekvenstest av slambildning
** 50 % renare än API SN-branschstandarden enligt mätning i Seq. VG slamtest