IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  5. CASTROL EDGE-OLJOR

Castrol Edge-oljor

Castrol EDGE är vårt mest avancerade sortiment av motoroljor – utvecklat för att frigöra motorns verkliga prestanda när du behöver det som mest.

Castrol EDGE motoroljor

Castrol EDGE: Vår starkaste motorolja

Dagens motorer är mindre och mer effektiva, utan att offra prestanda. Dessa framsteg i motorutveckling utmanar oljan med ökat tryck. För att klara detta behöver oljan vara starkare än någonsin. Under varje motorvarv uppstår friktionshotspots under en mikrosekund, och de fortsätter att förflytta sig runt i motorn när den levererar sin kraft. Tillsammans kan dessa friktionshotspots slösa bort upp till 10 % av motorprestandan.

 

För att motverka prestationshämmande friktion har vi utvecklat vår starkaste och mest avancerade motorolja – Castrol EDGE med Fluid TITANIUM förändrar fysiskt sin struktur och blir mer trögflytande i samband med extremt tryck. Detta gör att metalldelar hålls isär och friktionen minskar. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM är starkare under press och omvandlar sin struktur, vilket minskar den prestationshämmande friktionen med 20 %*. 

CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM
* I genomsnitt, avrundat till närmaste heltal. Jämfört med samma olja utan Fluid TITANIUM. Produkterna som testades utgjorde 75 % av såld volym under 2017.