IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR PERSONBILAR
  3. MOTOROLJA
  4. VI FÅR EN NY PROFIL

VI FÅR EN NY PROFIL

Upptäck våra nya förpackningar och ett mer överskådligt produktsortiment.

I augusti 2023 påbörjar Castrol introduktionen av olika mindre produktflaskor för hela produkterbjudandet i Europa. Våra nya 0,5L, 1L, 4L och 5L har fått en utformning som ger högre transporteffektivitet och produkthållbarhet.


Förpackningarnas nya utformning är ett led i uppdateringen av Castrols varumärkesprofil som meddelats tidigare under 2023, och innefattar även etiketter med nytt utseende för mindre volymer av Castrol EDGE, Castrol MAGNATEC och Castrol GTX. Besök THE PATH FORWARD för mer information.


Den uppdaterade varumärkesprofilen introduceras i etapper i Castrols europeiska verksamheter under 2023 och under 2024, och kommer att bli synlig på alla produktförpackningar, servicepartnerskapsprogram, anläggningar, i nätbaserad och tryckt reklam och iglobala sponsringsinitiativ.


Jämte mindre förpackningar och ändrade etiketter planerar vi flera förändringar i vårt sortiment av motorolja för personbilar för att erbjuda en mer överskådlig varumärkesarkitektur. Genom ändrade produktbeteckningar för vissa av våra produkter blir det enklare att hantera och hitta i vårt produktsortiment. Formuleringen av dessa produkter kommer att vara oförändrad.

 

Dessa förändringar sammanfattas i det följande:

  • Castrol MAGNATEC STOP-START byts mot Castrol MAGNATEC
  • Castrol MAGNATEC Diesel byts mot Castrol MAGNATEC
  • Castrol EDGE Supercar byts mot Castrol EDGE
  • Castrol GTX Ultraclean byts mot Castrol GTX

Du kommer därför från och med augusti 2023 inte att hitta produkter med de tidigare benämningarna (tabell nedan) på Castrol Europes webbsidor. Produktdatablad och information om de tidigare produkterna finns fortfarande via denna länk.

Tidigare produktbeteckning Ny produktbeteckning
EDGE Supercar 5W-50 EDGE 5W-50 M
MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF MAGNATEC 5W-40 DPF
MAGNATEC Diesel 0W-20 MAGNATEC 0W-20 D
MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 MAGNATEC 0W-30 C2
MAGNATEC STOP-START 0W-30 D MAGNATEC 0W-30 DX
MAGNATEC STOP-START 5W-20 E MAGNATEC 5W-20 E
MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 MAGNATEC 5W-30 A3/B4
MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 MAGNATEC 5W-30 A5
MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 MAGNATEC 5W-30 C2
MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MAGNATEC 5W-30 C3
MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1 MAGNATEC 5W-30 S1
GTX Ultraclean 10W-40 A/B GTX 10W-40 A3/B4

Dessutom

avvecklas beteckningen MAGNATEC Diesel 10W-40 B4. Den ersättande produktbeteckningen är MAGNATEC 10W-40 A/B.

MAGNATEC STOP-START 0W-20 GF tas bort. Den ersättande produktbeteckningen är MAGNATEC Hybrid 0W-20.