IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. VÄTSKOR FÖR DRIVLINOR
  4. CASTROL TRANSMAX

CASTROL TRANSMAX

Castrol TRANSMAX med Smooth Drive Technology™ har utformats för att ge jämnare körning, vilket förlänger växellådans livslängd.

CASTROL TRANSMAX

SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY ™ MED AKTIVA STYRMOLEKYLER

Castrol TRANSMAX med Smooth Drive Technology™ har aktiva styrmolekyler som automatiskt reglerar friktionsnivå vid varierande tryck och hastighet. Detta säkerställer att växellådan alltid arbetar med rätt friktionsnivå och att delarna skyddas och ger jämnare körning under längre tid.

KRÄVANDE FÖRHÅLLANDEN

Under 16 kilometers normal körning i stadstrafik till och från jobbet under ett år växlar man i genomsnitt 88 000 gånger och gör 18 000 stopp och starter, vilket ställer höga krav på växellådan och transmissionsoljan. Under sådana förhållanden kan vanliga transmissionsoljor helt enkelt ta slut, vilket leder till skakningar, tröga växlingar, vinande lagerljud och i slutänden skadade delar.

 

SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY 

För att möta dessa krävande förhållanden har vi utformat Castrol TRANSMAX med Smooth Drive Technology. Den har aktiva styrmolekyler som automatiskt reglerar friktionsnivå vid varierande tryck och hastighet. Detta säkerställer att växellådan alltid arbetar med rätt friktionsnivå och att delarna skyddas och ger jämnare körning under längre tid. Därför väljer två av tre stora fordonstillverkare* Castrols transmissionsolja som en del av fabriksfyllningen. 

SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY™
* Baserat på oberoende källdata. 
 

BEVISAD PRESTANDA

CASTROL TRANSMAX ATF/CVT/DUAL

CASTROL TRANSMAX MANUAL
 

CASTROL TRANSMAX AXLE
 

MED SMOOTH DRIVE TECHNOLOGY 

Mer än dubbelt så lång smidig växling1
Fem gånger enklare växling vid kalla temperaturer2
Fem gånger starkare skyddsfilm3

TRANSMAX ATF-varianter med Smooth Drive Technology™ och TRANSMAX CVT jämfört med referensolja, baserat på branschstandardtestet LVFA. Endast för TRANSMAX CVT: Gäller för CVT-enheter med startkoppling. TRANSMAX DUAL jämfört med en konkurrerande originaloljeleverantör, baserat på GK1-friktionstester enligt OEM-specifikation.

TRANSMAX MANUAL Multivehicle 75W-90, TRANSMAX MANUAL FE 75W, TRANSMAX MANUAL V 75W-80 jämfört med en större tillverkares mineralbaserade API GL-4 SAE 80W-90-växellådsolja, baserat på tester på en sexväxlad låda vid –20 °C i ett oberoende laboratorium.

TRANSMAX AXLE LONG LIFE 75W-90 jämfört med en kommersiell konkurrents API GL-5 SAE 80W-90 mineralolja, i Castrols interna slitagetest.

 

Castrol TRANSMAX med Smooth Drive Technology™ ger förbättrat skydd för alla rörliga delar i växellådan och smidigare växling, vilket förlänger växellådans livslängd.

Hitta Castrols vätskor för drivlinor för bilar och välj rätt produkt för dig.