IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. MOTOROLJA OCH VÄTSKOR FÖR BILAR
  3. UNDERHÅLL AV BILMOTOR
  4. HUR DU ÅTERVINNER DIN ANVÄNDA MOTOROLJA

HUR DU ÅTERVINNER DIN ANVÄNDA MOTOROLJA

Använd motorolja från bilunderhåll hemma är en miljörisk. Se till att du återvinner den på ett ansvarsfullt sätt.

Hur du återvinner din använda motorolja

Hur du återvinner din använda MOTORolja

Om du byter din motorolja själv måste den använda motoroljan bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

 

På Castrol förstår vi vikten av att ta hand om miljön genom att återvinna använd motorolja. Företag inom Castrol arbetar faktiskt redan på metoder för att garantera att varje droppe av använd motorolja återvinns och raffineras på nytt. Du kan läsa om detta på www.nexcel.co.uk

 

Du kan dra ditt strå till stacken genom att se till att du bortskaffar din gamla motorolja på ett ansvarsfullt sätt. Det enklaste sättet att göra detta är att hälla den i behållaren som din nya olja kom i och ta med den till din kommuns lokala återvinningscentral.