Bakgrunden

Castrol är ett globalt företag som utvecklar motoroljor och smörjmedel för många olika tillämpningar och branscher – från våra bil- och motorcykeloljor till specialsmörjmedlen för industrin som vi uvecklar för marin- och offshore-branschen.

Under 80 år har vi testat våra motoroljor i de mest extrema situationerna – från rigorösa labb- och industritester till den extremt konkurrenspräglade motorsportvärlden.

Castrol MAGNATEC, ett av Castrols ledande motoroljemärken, har hjälpt bilägare i nästan 20 år genom att ge omedelbart skydd från startögoblicket.  Castrol MAGNATEC:s intelligenta molekyler är specialutvecklade för att klibba fast vid viktiga motordelar och på så sätt minska motorslitaget markant. 

Castrol MAGNATEC-molekyler

Det är Castrol MAGNATEC:s intelligenta molekyler som verkligen får den att skilja sig från andra motoroljor. Dessa ultraraffinerade molekylkomponenter klibbar fast vid motordelarna under alla körförhållanden och till och med när motorn är avstängd.

När motorn stannar rinner oljan ned i oljetråget, men Castrol MAGNATEC:s intelligenta molekyler uppför sig inte på det här sättet. De klibbar fast vid viktiga motordelar som en magnet och ger ett extra skydd från starten och under varmkörningen.