VARFÖR STYRKA?

VARFÖR MÅSTE EN OLJA VARA STARK?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Dagens teknik har gjort det möjligt för biltillverkare att producera mindre motorer som samtidigt har högre effekt och verkningsgrad. Målet är att erbjuda bättre bränsleekonomi, lägre utsläpp och högre prestanda. Kompaktare mått, turboladdning och avancerad motordesign har ökat motortrycket och därmed även belastningen på oljan. Oljan arbetar nu under högre temperatur och belastning och måste ibland tåla ett tryck på över 10 000 kg per kvadratcentimeter.

Vid sådana tryck är oljan det enda som skiljer metallytorna åt. Därför måste oljan vara stark och behålla sin styrka. Och det gäller vid varje körning, varje start, varje ventilrörelse, varje gång du trycker ned gaspedalen. Du måste ha den bästa motoroljan.

VARFÖR EN SUPERBIL BEHÖVER EN STARK OLJA

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

En superbil genererar fenomenala krafter och inget testar motorn, och därmed oljan, bättre än en superbil.

Under de senaste 10 åren har motortrycket i superbilar nästan fördubblats. Detta utgör den perfekta testbanan för Castrol EDGE vid höjdpunkten för fordonsutveckling och prestanda.

Castrol EDGE har ingått i partnerskap med ett urval av världens ledande supercar-tillverkare för att testa och kontinuerligt förbättra våra oljor, för att hålla oss före de ständigt ökande kraven på dagens motorer, både i superbilar och vanliga prestandabilar.

Titta på vår film för att se varför en superbil behöver en kraftfull olja.

TESTAD PÅ SUPERBILAR, UTVECKLAD FÖR DIG.