DRIVS AV AVANCERAD TEKNIK

SE HUR CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM ÄR STARKARE UNDER PRESS

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM – STARKARE UNDER PRESS

FRIKTION ÄR PRESTANDANS FIENDE

Dagens motorer är mindre och mer effektiva, utan att offra prestanda. Dessa framsteg i motorutveckling utmanar olja med ökat tryck. För att klara detta behöver oljorna vara starkare än någonsin.

Under varje motorrevolution uppstår friktionshotspots under en mikrosekund, och de fortsätter att förflytta sig runt i motorn när den levererar sin kraft. Tillsammans kan dessa friktionshotspots slösa upp till 10 % motorprestanda.

OMVANDLAS FÖR ATT BLI STARKARE UNDER PRESS

För att bekämpa prestationshämmande friktion har vi utvecklat vår starkaste, mest avancerade motorolja, Castrol EDGE med Fluid TITANIUM.

I tester har vi kunnat observera hur oljan omvandlat sin struktur på molekylär nivå. Oljan komprimerades under intensivt tryck och studerades med röntgenstrålning från elektroner som färdades i nära ljusets hastighet. Detta visade att Castrol EDGE med Fluid TITANIUM omvandlar sin struktur – blir mer trögflytande i samband med extrem press, för att hålla isär metalldelar och minska friktion. När trycket minskar återgår oljan till sitt lättflytande tillstånd.

Starkare under press. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM omvandlar sin struktur och minskar prestationshämmande friktion med by 20%*

FRIGÖR MOTORNS VERKLIGA PRESTANDA

Prestanda kan upplevas på många sätt – inte minst den härliga känslan av acceleration, tillfredsställelsen när vridmomentet släpps fritt eller en naturlig upprymdhet av ren hastighet.

För de som älskar spänning i körningen är det helt enkelt inte ett alternativ att förlora upp till 10 % av motorprestandan. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM omvandlas till att bli starkare under press och frigör motorns verkliga prestanda.

*I genomsnitt, avrundat till närmaste heltal. jämfört med samma olja utan fluid titanium. provade produkter representerar 75% av försäljningsvolymen 2017.