CASTROL OCH HASTIGHETSREKORD PÅ LAND

Castrol har alltid varit synonymt med banbrytande bragder, passion och prestation och vi har bidragit till några av historiens största bedrifter. Företaget har bidragit till imponerande bedrifter bland tidiga pionjärer och hastighetsrekord på land, på vatten och i luften. 

Castrol har ett framstående arv inom hastighetsrekord på land – den ursprungliga, renaste och snabbaste formen av fordonstävling. Hastighetsrekordet på land har slagits 21 gånger med Castrol som partner, från Sir Malcolm Campbells första rekordförsök 1924 (235 km/h) till 30 år av stöd till Richard Nobles Thrust-projekt.

Noble har ägnat mer än 40 år av sitt liv åt att flytta fram gränser och Castrol har bidragit till hans framåtsträvande anda hela vägen. Först lyckades han slå hastighetsrekordet på land med 1 019 km/h som förare och projektledare för Thrust2. Han började sedan arbeta som projektledare för Thrust SSC, men steg åt sidan som förare av överljudshastighetsbilen och lämnade över ratten till RAF-stridspiloten Andy Green. De båda slog 1997, tillsammans med resten av teamet, hastighetsrekordet med 1 228 km/h. 

Detta rekord håller än idag. De båda och Castrol har dock återförenats i ett försök att åter slå rekordet med sin senaste bil BLOODHOUND SSC.

Med BLOODHOUND SSC avsett för topphastigheter på 1 690 km/h, siktar teamet också på hastighetsrekordet 1 609 km/h på Hakskeen Pan i Sydafrika.