CASTROL OCH SPONSRING

Sedan 1906 har vår verksamhet förknippats med ett passionerat stöd till pionjärer och deras hastighetsrekord på land, på vatten och i luften. Idag sponsrar vi några av världens mest framgångsrika team.