Vår policy

POLICY OM HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ

VÅRA MÅL ÄR KLARA OCH ENKLA - INGA OLYCKOR, INGA PERSONSKADOR ELLER PÅ VÅR MILJÖ

VÅR MILJÖ- HÄLSA- OCH SÄKERHETSPOLICY

I allt vi gör, är miljö-, hälsa- och säkerhetsaspekten det vi sätter främst, för att försäkra att vi skyddar människor och miljö. 
Därför, är alla som arbetar för oss, varsomhelst i världen, ansvariga för att följa HSE. Bra HSE uförande, hälsa och säkerhet för alla som arbetar hos oss är viktigt för våra affärsframgångar. 
Att vara ISO-certifierade är en självklarhet för oss. Sedan 2003 är vi certifierade enligt ISO och OHAS, som är en internationell kvalitetsstämpel för företag och organisationer. Certifieringen innebär att en oberoende part - certifieringsorganet Det Norske Veritas - har granskat våra arbetsprocesser och därefter intygat att vår verksamhet bedrivs enligt internationell ISO-standard. Certifieringen visar att vi lever upp till standardens krav på ledningssystem för kvalitetsarbete. Det betyder att vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen - kort sagt, att vi har ordning och reda på vår verksamhet. Se de olika certifieringarna här brevid.

I ALLA VÅRA AKTIVITETER OCH HANDLINGAR, SKA VI:

  • Följa alla lagliga föreskrifter och möta och ännu hellre överträffa dessa förväntningar varhelst i världen vi har verksamhet.
  • Se till att vi har en säker arbetsmiljö genom att skydda oss själva, våra tillgångar, och vår verksamhet för skador, förlust eller skada av kriminella och fientliga handlingar.
  • Försäkra att alla våra anställda, kontrakterade och andra är välinformerade, välutbildade, engagerade och införstådda med förbättringsprocessen inom HSE. Vi är medvetna om att säkra handlingar beror inte bara på tekniskt sunda anläggningar och utrustning utan också på kompetenta människor och en aktiv HSE kultur och att ingen aktivitet är så viktig att den inte kan göras på ett säkert sätt
  • Regelbundet försäkra oss om att befintliga processer fungerar effektivt. Alla Castrol-anställda och kontrakterade är ansvariga för att följa HSE medan ledningen är ansvariga för förståelse och hantering av HSE risker.
  • Fullständigt deltagande i identifikation av faror och risk bedömning, säkerhets revisioner och rapportering av HSE resultat.
  • Bibehålla allmänhetens förtroende till för vår verksamhet. Vi ska öppet rapportera vårt arbete och konsultera människor utanför företaget för att förbättra förståelsen för externa och interna HSE frågor som associeras med vår verksamhet.
  • Förvänta oss att alla som arbetar för vår räkning är medvetna om att de kan påverka vår verksamhet och vårt rykte, och därför måste arbeta enligt våra regler. Vi ska försäkra oss själva om, att kontrakterades och andras, system också fullständigt följer våra åtaganden inom HSE.