Castrol ger en ny skepnad till oljebyte med Nexcel

Den revolutionerande teknologin som gör det snabbt och enkelt att byta olja på ett smart sätt

Castrol lanserar idag Nexcel i London, New York och Tokyo, en ny revolutionerande teknologi som är en av de mest betydelsefulla innovationerna när det gäller oljebyte inom bilindustrins historia.
 
Nexcel-oljecellen är en lättutbytlig enhet som innehåller både motorolja och filter. Den har designats för att minska koldixidutsläppen, förbättra bilservicen och öka återvinningen av uttjänt olja för framtidens bilar.
Avgaser: Baserat på NEDC. De faktiska fördelarna kommer att variera beroende på körstil, körförhållanden och färd.

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

NEXCEL: VAD ÄR DET? (Svenska)

Richard Parry-Jones, en ledare inom bilindustrin och ordförande för Nexcels rådgivande nämnd sade: “Om man ser tillbaka på hela Castrols historia så har de varit innovatörer, och använt vetenskap för att förbättra sina smörjoljors prestanda och vara ledande inom industrin. Nexcel är en av de mest betydelsefulla innovationer. Den erbjuder en lösning på ett ständigt ökande problem för tillverkare och när Nexcel-teknologin blir standardiserad, kommer människor att undra hur vi klarade oss utan den.”
 
Systemet erbjuder tillverkare och bilister tre huvudsakliga fördelar vad gäller koldioxidreducering, hållbarhet och service:
  • Nexcel har tagits fram för att minska koldioxidutsläpp från avgasrör genom att garantera en exakt olje- och motoröverensstämmelse och se till att oljan värms upp snabbare.
  • Oljecellens plug and play glider in och ut under huven, vilket byter olja och filter snabbt och enkelt på cirka 90 sekunder och det tillåter installatörer att erbjuda flexiblare och bekvämare servicealternativ till kunder.
  • Den förseglade oljecellen garanterar att den använda oljan samlas upp säkert och kan återvinnas till att producera motoroljeprodukter av hög kvalitet.
när Nexcel-teknologin blir standardiserad, kommer människor att undra hur vi klarade oss utan den
Richard Parry-Jones, ORDFÖRANDE FÖR NEXCELS RÅDGIVANDE NÄMND
Sportbilen Aston Martin Vulcan som endast är avsedd för körning på racerbana är den första bilen som kommer att använda Nexcel-teknologin.
 
VD:n för Aston Martin, Dr Andy Palmer sade: ”Vi är övertygade om att Aston Martin Vulcan anger en helt ny standard för sportbilar inom lyxklassen, precis som Nexcel-teknologin utgör en helt ny standard inom motorsmörjning. Därför är det vettigt för oss att förena dessa två tekniska innovationer och visa prov på de möjligheter de erbjuder.”
Nexcel-systemet har testats på en rad olika motorer från mycket små stadsbilar till ledande kraftfulla tävlingsmotorer i de mest extrema förhållanden. Den fungerade även smidigt unedr hård inbromsning på upp till 1.8G, vilket motsvarar ett fordon som färdas i 100 km/h och stannar helt på 1,6 sekunder. Systemets oljdeflöde har dessutom testats för upp till 600 liter per minut – vilket är 10 till 20 gånger mer än i en vanlig passagerarbilsmotor.
 
Att testa och installera Nexcel på en lågvolymbil som sportbilen Aston Martin Vulcan som endast är avsedd för körning på racerbana gjorde det möjligt att påskynda oljecellens utveckling, vilket innebär att den kommer att vara färdig för massmarknadsproduktion mycket snabbare. Systemet kommer att vara inbyggt som standard sportbilen Vulcan, medan vanliga bilar med Nexcel förväntas att tillverkas inom fem år.
 
Paul Waterman, Castrols VD, sade: ”Vi är övertygade om att detta är ett av de största stegen framåt inom teknologin för oljebyte i förbränningsmotorns historia. Castrols ingenjörer är ledande inom sitt område och har tagit fram en verkligen innovativ teknikdel. Det är resultatet av nästan tre års arbete, men så snart som människor ser fördelarna i utsläpp och service liksom de avsevärda miljöfördelarna, kommer de att undra varför man inte kommit på detta tidigare.”
Följ @Nexcel på Twitter för att hålla dig uppdaterad om de senaste Nexcel-nyheterna
Följ Castrol på Facebook för att se mer nyheter och videoklipp om Nexcel