CASTROL I SPONZORSTVO

Naša kompanija se još od 1906. godine razvija iz strasti prema pionirskim dostignućima i postavljanju rekorda na kopnu, vodi i u vazduhu. Danas sponzorišemo neke od najuspešnijih svetskih timova.