Castrol VECTON

PRILAGODITE SE DA BISTE USPELI UZ NOVU LINIJU PREMIJUM DIZEL MOTORNIH ULJA CASTROL

Kod modernih kamiona se koriste nove tehnologije da bi se postigao do 30% veći obrtni momenat, ali se pri tome povećava temperatura i pritisak u motoru. Zbog toga ulje trpi, brže degradira i skraćuje mu se rok upotrebe.
System Pro Technology™ ulja Castrol VECTON ima dodatnu rezervu za očuvanje performansi koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi. To obezbeđuje duži rok upotrebe ulja i pouzdan maksimalni interval zamene.

Castrol VECTON uz System Pro Technology™. Omogućava maksimalni interval zamene ulja. Pomaže u ostvarivanju maksimalne zarade.

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno potpuno sintetičko motorno ulje za robusne dizel motore, a primenjuje se kod snažnih dizel motora koji ispunjavaju zahteve u pogledu emisije štetnih gasova prema standardima Euro I do Euro VI. Pogodno je za motore sa filterima za čestice ili bez njih, za većinu EGR motora kao i za većinu motora opremljenih SCR sistemima za redukciju NOx jedinjenja. Preporučuje se za motore opremljene filterima za čestice i projektovano je za primenu u kombinaciji sa dizel gorivom sa niskim sadržajem sumpora.

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Uštede goriva: omogućilo je do 1% uštede goriva na Euro V motoru, što je određeno pomoću evropskog testa kombinovanog ciklusa (ETC) u poređenju sa najboljim savremenim motornim uljem 15W-40.
 • Izuzetan učinak na niskim temperaturama.
 • Održava efikasnost sistema za tretman izduvnih gasova, obezbeđujući trajnu usaglašenost sa propisima o emisiji izduvnih gasova.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E6, E7, E9
 • API CJ-4
 • MB-odobrenje 228.31, 228.51
 • MAN M3271-1, M3477, M3677
 • Volvo VDS-4, CNG
 • Scania LDF-4
 • RVI RLD-3
 • Cummins CES 20081
 • MTU kategorija ulja 3.1
 • Cat ECF-3
 • JASO DH-2
 • Deutz DQC IV-10 LA
 • Mack EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
 • za Iveco kamione kod kojih se traži ACEA E6, E7, E9
 • ispunjava zahteve DAF PX Euro VI
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017. 

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno potpuno sintetičko motorno ulje za robusne dizel motore, a primenjuje se kod snažnih dizel motora koji ispunjavaju zahteve u pogledu emisije štetnih gasova prema standardima Euro I do Euro V1. Pogodno je za motore bez filtera za čestice, za neke EGR motore i pojedine motore opremljene SCR sistemima za redukciju NOx jedinjenja.

1Nije primenljivo kod vozila koja zahtevaju maziva sa niskim sadržajem SAPS-a prema standardima Euro IV/V/VI. Za te primene preporučujemo Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9.

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Uštede goriva: omogućilo je do 1% uštede goriva na Euro V motoru, što je određeno pomoću evropskog testa kombinovanog ciklusa (ETC) u poređenju sa najboljim savremenim motornim uljem 15W-40.
 • Izuzetan učinak na niskim temperaturama.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E4, E7
 • MB-odobrenje 228.5
 • MAN M3277
 • Volvo VDS-3
 • Scania LDF-3
 • RVI RLD-2
 • Cummins CES 20077
 • MTU kategorija ulja 3
 • Deutz DQC III-10
 • Mack EO-N
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017. 

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno delimično sintetičko motorno ulje za robusne dizel motore, a primenjuje se kod snažnih dizel motora koji ispunjavaju zahteve u pogledu emisije štetnih gasova prema standardima Euro I do Euro VI. Pogodno je za motore sa filterima za čestice ili bez njih, za većinu EGR motora kao i za većinu motora opremljenih SCR sistemima za redukciju NOx jedinjenja. Preporučuje se za motore opremljene filterima za čestice i projektovano je za primenu u kombinaciji sa dizel gorivom sa niskim sadržajem sumpora.

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Ispitano je za produžene intervale zamene do 120.000 km**.
 • Održava efikasnost sistema za tretman izduvnih gasova, obezbeđujući trajnu usaglašenost sa propisima o emisiji izduvnih gasova.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E6, E7, E9
 • API CJ-4
 • MB-odobrenje 228.51
 • MAN M3477, M3271-1
 • Volvo VDS-4, CNG
 • RVI RLD-3
 • Cummins CES 20081
 • MTU kategorija ulja 3.1
 • Cat ECF-3
 • JASO DH-2
 • Deutz DQC IV-10 LA
 • Mack EO-O Premium Plus
 • DDC Power Guard 93K218
 • ispunjava zahteve DAF PX Euro VI
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017.
**Odobrio MAN za pređeni put do 120.000 km, kao i Mercedes Benz, Volvo i Renault za pređeni put do 100.000 km prema svojim specifikacijama. Stvarni interval zamene ulja zavisiće od tipa motora, uslova rada, istorije servisa, OBD dijagnostike i kvaliteta goriva. Uvek pogledajte priručnik proizvođača.

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E6/E9 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno potpuno sintetičko motorno ulje za robusne dizel motore, a primenjuje se kod snažnih dizel motora koji ispunjavaju zahteve u pogledu emisije štetnih gasova prema standardima Euro I do Euro VI. Pogodno je za motore sa filterima za čestice ili bez njih, za većinu EGR motora kao i za većinu motora opremljenih SCR sistemima za redukciju NOx jedinjenja. Preporučuje se za motore opremljene filterima za čestice i projektovano je za primenu u kombinaciji sa dizel gorivom sa niskim sadržajem sumpora.

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Ispitano je za produžene intervale zamene do 120.000 km**.
 • Održava efikasnost sistema za tretman izduvnih gasova, obezbeđujući trajnu usaglašenost sa propisima o emisiji izduvnih gasova.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E6, E7, E9
 • API CJ-4
 • MB-odobrenje 228.51
 • MAN M3477, M3271-1
 • Volvo VDS-4, CNG
 • RVI RLD-3
 • Cummins CES 20081
 • MTU kategorija ulja 3.1
 • Cat ECF-3
 • JASO DH-2
 • Deutz DQC IV-10 LA
 • Mack EO-O Premium Plus
 • za Iveco kamione kod kojih se traži ACEA E6, E7,E9
 • ispunjava zahteve DAF Euro VI
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017.
**Odobrio MAN za pređeni put do 120.000 km, kao i Mercedes Benz, Volvo i Renault za pređeni put do 100.000 km prema svojim specifikacijama. Stvarni interval zamene ulja zavisiće od tipa motora, uslova rada, istorije servisa, OBD dijagnostike i kvaliteta goriva. Uvek pogledajte priručnik proizvođača.

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno potpuno sintetičko motorno ulje za robusne dizel motore, a primenjuje se kod brzih četvorotaktnih dizel motora koji koriste goriva veoma različitog kvaliteta1. Kompatibilno je sa dizel motorima koji imaju sistem za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR).

1Nije primenljivo kod vozila koja zahtevaju maziva sa niskim sadržajem SAPS-a prema standardima Euro IV/V/VI. Za te primene preporučujemo Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Ispitano je za produžene intervale zamene do 120.000 km**.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E4, E7
 • API CF
 • MB-odobrenje 228.5
 • MAN M3277
 • Volvo VDS-3
 • Scania LDF-3
 • RVI RLD-2
 • MTU kategorija ulja 3
 • Deutz DQC III-10
 • Mack EO-N
 • ispunjava zahteve DAF
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017.
**Odobrio MAN za pređeni put do 120.000 km, kao i Mercedes Benz, Volvo i Renault za pređeni put do 100.000 km prema svojim specifikacijama. Stvarni interval zamene ulja zavisiće od tipa motora, uslova rada, istorije servisa, OBD dijagnostike i kvaliteta goriva. Uvek pogledajte priručnik proizvođača.

CASTROL VECTON 15W-40 CJ-4/E9

Castrol VECTON 15W-40 CJ-4/E9 sa tehnologijom System Pro Technology™ predstavlja usavršeno mineralno ulje za robusne dizel motore, za upotrebu kod brzih četvorotaktnih dizel motora, i kompatibilno je sa dizel motorima koji imaju EGR sistem i najnovije sisteme za tretman izduvnih gasova, kao što su DPF, DOC, odnosno SCR.

KARAKTERISTIKE I KORISTI

 • Obezbeđuje do 45% veću rezervu za očuvanje performansi*, koja sprečava razlaganje ulja i prilagođava se povišenoj temperaturi i pritisku, omogućavajući duži rok upotrebe ulja.
 • Ima certifikat da je CO2 neutralno prema međunarodno važećem standardu PAS2060.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

 • ACEA E9
 • API CJ-4, SL
 • MB-odobrenje 228.31
 • Volvo VDS-4
 • RVI RLD-3
 • Cummins CES 20081
 • JASO DH-2
 • Cat ECF-3
 • Mack EO-O Premium Plus
 • DDC Power Guard 93K218
*u poređenju sa industrijskim zahtevima API i ACEA i na osnovu testova sprovedenih na 81% obima prodaje palete Castrol VECTON, prema prodaji za 12 meseci zaključno sa martom 2017.