Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4

Castrol CRB Multi 20W-50 CH-4 predstavlja višenamensko motorno ulje za upotrebu kod robusnih dizel motora. Pogodno je za primenu kod brzih četvorotaktnih dizel motora koji koriste goriva veoma različitog kvaliteta.

KARAKTERISTIKE I KORISTI:

• Pomaže da se obezbedi zaštita kod različitih primena, podržavajući dug i ispravan rad motora.

• Sadrži sredstva za čišćenje koja pomažu da se potisnu čestice koje bi se nataložile u motoru i smanjuje nastajanje taloga.

• Sadrži antioksidanse koji pomažu da se prekinu hemijske reakcije koje mogu da dovedu do zgušnjavanja ulja.

SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA

  • API CH-4