PREDSTAVLJANJE NOVIH CASTROL VECTON EURO VI PROIZVODA

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 i Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 predstavljaju najnovije „low SAPS“ formulacije u Castrol Vecton asortimanu, potpuno odobrene od strane proizvođača originalne opreme za korišćenje kod kamiona sa Euro VI motorom za maksimalno ispuštanje ulja.

KOJI SU ZAKONSKI PROPISI ZA EURO VI?

Euro VI postavlja najstrožija ograničenja po pitanju emisije izduvnih gasova u Evropi i svi novi kamioni prodati posle 2013 moraju da budu usklađeni sa tim propisom. Kako bi se ispoštovala ta stroga ograničenja, proizvođači originalne opreme kamiona primenili su najnaprednije tehnologije prilikom konstruisanja motora.

Kako biste osigurali da Euro VI kamioni i dalje imaju dobre performanse na putu, potrebno je da koristite odgovarajuće motorno ulje:
  • Low SAPS
  • Posebno formulisani tako da zaštite moderan precizni hardver i da izdrže teške uslove u kojima motor radi
  • Odobreno od strane proizvođača originalne opreme za korišćenje kod Euro VI kamiona za maksimalan interval ispuštanja ulja.

Euro ograničenja za emisiju

Granične vrednosti Euro standarda za emisuu izduvnih gasova postali su strožiji od tehnologije Euro II do Euro VI.

ŠTA JE TEHNOLOGIJA EURO VI?

Svi proizvođači originalne opreme moraće da koriste uređaje za tretman izduvnih gasova koji će regulisati azotne okside, ugljen monoksid i čestice koje stvara motor. Ti uređaji su osetljivi na komponente u lubrikantima i mogu prestati da rade ukoliko se koristi pogrešan lubrikant. Kako biste osigurali njihov pravilan rad u toku radnog veka vozila, veoma je važno da koristite „low SAPS“ lubrikant.

KOJE PROBLEME MOGU DA SPREČE NOVI CASTROL VECTON EURO VI PROIZVODI?

Dva najčešće korišćena uređaja kod kamiona su EGR (recirkulacija izduvnih gasova) i DPF (filter za dizel čestice).
EGR snižava temperaturu sagorevanja radi smanjivanja količine azotnih oksida. Ovo takođe može da poveća nivo čađi i drugih kontaminata. Motorno ulje Castrol Vecton sa tehnologijom System 5 Technology™ posebno je formulisano tako da redukuje te štetne kontaminate, čime se performanse motora dovode do najvišeg nivoa i sprečava potencijalna šteta.

EGR sistem

DPF zadržava čestice čađi u izduvnom sistemu, ali može da ga blokira pepeo iz samog ulja. Motorna ulja Castrol Vecton sa tehnologijom System 5 Technology™ posebno su formulisana kao „low SAPS“ radi sprečavanja blokiranja DPF, a zadovoljavaju Euro VI zahteve najvećih proizvođača originalne opreme.

Filter za dizel čestice

VIŠE PREDNOSTI NOVIH PROIZVODA

Motorna ulja Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 i Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 napravljena su pomoću tehnologije System 5 Technology™ i pružaju do 40% bolje performanse*. Posebno su dizajnirana za produženo ispuštanje ulja do 100.000 km** kod najnovijih Euro VI dizel motora. Takođe mogu da se koristi kod kamiona i autobusa sa Euro IV i Euro V motorima u Evropi sa niskim nivoom emisije, pogotovo kod onih koji zahtevaju „low SAPS“ lubrikante i za putna i terenska vozila i opremu koji zahtevaju ovaj nivo performansi.

Uz nove Euro VI proizvode kompanije Castrol, voznim parkovima i radionicama za popravku kamiona potreban je samo jedan 10W-40 ili 10W-30 proizvod, što pojednostavljuje njihov asortiman proizvoda i proces zamene ulje u intervalima za servisiranje.

* Tokom testiranja u nezavisnoj laboratoriji, ulje Castrol Vecton Long Drain pokazalo je performanse koje su 40% bolje od graničnih vrednosti API i ACEA industrijskih standarda kada je u pitanju zgušnjavanje ulja, naslage na klipovima, stvaranje čađi i habanje i korozija. Posetite adresu www.castrol.com/vecton

** Castrol Vecton Long Drain motorno ulje odobreno je od strane nekih od najvećih proizvođača originalne opreme za ispuštanje ulja do 100.000km, u skladu sa svojim specifikacijama. Stvarno ispuštanje ulja zavisi od tipa motora, uslova rada, istorije servisiranja, korišćenja ugrađene dijagnostike i kvaliteta goriva. Uvek konsultujte priručnik proizvođača.