IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. TEHNOLOGIJA I INOVACIJE
  3. BRENDOVI MOTORNOG ULJA
  4. CASTROL MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC

Castrol MAGNATEC sa DUALOCK tehnologijom drastično smanjuje habanje motora za 50%*. Za neprekidnu zaštitu nakon svakog pokretanja.

Castrol MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC: prianjajući molekuli, nova koncepcija

Castrol MAGNATEC sa DUALOCK tehnologijom koristi kombinaciju dva različita zaštitna molekula. Oni se povezuju na površini tako da čine moćan zaštitni bedem, koji drastično smanjuje habanje tokom zagrevanja, kao i habanje pri vožnji „stani-kreni”. 

 

DUALOCK TEHNOLOGIJA – HABANJE MOTORA SMANJENO ZA 50%*.

SVET SE UBRZANO URBANIZUJE

Zagušenje saobraćaja se drastično povećalo tokom protekle decenije. Ono postaje sve ozbiljnije i zahtevnije, za vozače, njihove motore, kao i za njihovo motorno ulje. Danas prosečan vozač može da doživi situaciju „stani-kreni” čak 18.000 puta godišnje.** To je neprijatno, ali je mnogo gore to što se vaš motor na taj način sporo, ali trajno uništava. Neprekidno usporavanje, prazan hod i ubrzavanje povećavaju mikroskopsko habanje motora, pri čemu se metalni opiljci, habanjem sljušteni sa kritičnih delova motora, pretvaraju u čestice koje izazivaju oštećenja.

 

Castrol DUALOCK TEHNOLOGIJA

Kao odgovor na okolne uslove koji se neprekidno menjaju, razvili smo DUALOCK tehnologiju za Castrol MAGNATEC. Ona predstavlja rezultat više od 10 godina istraživanja i razvoja koje su obavili tehnolozi kompanije Castrol u saradnji sa jednim od vodećih svetskih univerziteta. Castrol DUALOCK tehnologija koristi kombinaciju molekula protiv habanja tokom zagrevanja i molekula protiv habanja pri vožnji „stani-kreni”. Oni se povezuju na molekulskom nivou, stvarajući moćan zaštitni bedem.

Molekuli protiv habanja tokom zagrevanja

Molekuli protiv habanja tokom zagrevanja

50% manje habanja tokom zagrevanja*
Originalni pametni molekuli i dalje prianjaju za kritične delove motora, štiteći motor od habanja tokom zagrevanja.

Molekuli protiv habanja pri vožnji „stani-kreni”

Molekuli protiv habanja pri vožnji „stani-kreni”

50% manje habanja pri vožnji „stani-kreni”*
Novi molekul prianja za površinu i pruža zaštitu od habanja pri vožnji „stani-kreni”.

Patentirana DUALOCK tehnologija

DUALOCK tehnologija brenda MAGNATEC

Moćan zaštitni bedem
Oni se povezuju na molekulskom nivou, stvarajući moćan zaštitni bedem.

Drastično smanjenje habanja motora

Naši inovativni molekuli Castrol MAGNATEC DUALOCK stvaraju moćan zaštitni bedem koji drastično smanjuje habanje tokom zagrevanja, kao i habanje pri vožnji „stani-kreni”, za 50%*.

Habanje tokom zagrevanja – Sequence IVA
Dijagram habanja tokom zagrevanja uz Castrol MAGNATEC
Gornji dijagram prikazuje habanje brega (u mikronima) koje je smanjeno za barem 50%* kada se Castrol MAGNATEC uporedi sa industrijskim limitom.
Habanje pri vožnji „stani-kreni” – OM646LA
Dijagram habanja za Castrol MAGNATEC STOP-START
Gornji dijagram prikazuje da je habanje pri vožnji „stani-kreni” smanjeno za barem 50%* kada se Castrol MAGNATEC uporedi sa industrijskim limitom.
Ulje Castrol MAGNATEC sa DUALOCK tehnologijom je osmišljeno za neprekidnu zaštitu u današnjem gustom saobraćaju, od svakog pokretanja vozila.
* Ispitano u odnosu na granicu habanja API SN pomoću testa Sequence IVA i granicu habanja ACEA pomoću testa OM646LA.
** Svetski prosek za 50 gradova, Castrol MAGNATEC STOP-START indeks 2014.