IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. TEHNOLOGIJA I INOVACIJE
  3. BRENDOVI MOTORNOG ULJA
  4. CASTROL CRB

Castrol CRB Turbomax sa aditivima DuraShield Boosters

Male stvari čine razliku. Čak i čestice 1000 puta manje od glavice čiode mogu da izazovu abrazivno habanje koje je glavni činilac oštećenja motora.

Durashield Boosters

Za dug vek i pravilan rad motora

Čađ može da se nagomila, gradeći velike čestice koje zamenjuju ulje na pokretnim metalnim delovima, izazivajući na njima abraziju.

 

NAGOMILAVANJE ČAĐI DOVODI DO ABRAZIVNOG HABANJA.

 

Iako od prvog dana dobro vodite računa o svom kamionu, njegov motor je osetljiv na oštećenje usled habanja. Sićušne čestice čađi se međusobno privlače, gradeći veće čestice.

Iako su 1000 puta manje od glavice čiode, dovoljno su velike da izazovu abrazivno habanje i da oštete motor.

 

Castrol CRB Turbomax sa aditivima DuraShield Boosters deluje na dva načina:

 

1. SPREČAVA NAGOMILAVANJE ČAĐI

 

Aditivi DuraShield Boosters grade zaštitni sloj oko manjih čestica čađi, što ih sprečava da formiraju veće abrazivne čestice. To pomaže da se spreči istiskivanje ulja sa pokretnih površina i smanjuje se kontakt metala sa metalom.

Čestica čađi

Čestica čađi sa aditivima DuraShield Boosters

Aditivi DuraShield BoostersTM koji sprečavaju nagomilavanje čađi

Aditivi DuraShield Boosters koji sprečavaju nagomilavanje čađi

Čestica čađi

Čestica čađi sa aditivima DuraShield Boosters

Čestica čađi sa aditivima DuraShield Boosters

Aditivi DuraShield Boosters koji sprečavaju nagomilavanje čađi

Aditivi DuraShield Boosters koji sprečavaju nagomilavanje čađi

2. GRADI ZAŠTITNI SLOJ

Gradi zaštitni sloj

Castrol CRB Turbomax sa aditivima DuraShield Boosters stvara na pokretnim metalnim površinama zaštitni sloj koji je otporan na razlaganje čak i pri teškim uslovima rada.

 

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 do 40% bolja zaštita od habanja*
 
*Prosečna vrednost parametara habanja na standardnim industrijskim testovima u odnosu na kriterijume prolaznosti industrijskih testova.