IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. ULJA I FLUIDI ZA MOTOCIKLE
  3. ODRŽAVANJE MOTOCIKLA
  4. RECIKLIRANJE VAŠEG UPOTREBLJENOG ULJA ZA MOTOCIKLE

RECIKLIRANJE VAŠEG UPOTREBLJENOG ULJA ZA MOTOCIKLE

Upotrebljeno ulje za motocikle predstavlja veliku opasnost po životnu sredinu ako se ne reciklira. Evo kako ćete obezbediti da se motorno ulje vašeg motora bezbedno ukloni.

Recikliranje upotrebljenog ulja za motocikle

Recikliranje upotrebljenog ulja za motocikle

Ako sami menjate motorno ulje svog motocikla, korišćeno ulje treba da uklonite na odgovoran način.

 

Kompanija Castrol i njeni zaposleni shvataju koliko je važno brinuti o životnoj sredini i reciklirati korišćeno motorno ulje. Zapravo, kompanije iz grupe Castrol već razrađuju postupke koji će obezbediti da se svaka kap korišćenog motornog ulja reciklira i ponovo preradi, kao što možete videti na www.nexcel.co.uk

 

Možete dati svoj doprinos time što ćete ukloniti staro motorno ulje svog motocikla na odgovoran način. Najjednostavnije je da ga sipate u ambalažu od novog ulja i da ga odnesete u najbliži centar za savetovanje o recikliranju, gde će biti odloženo.

 

Da biste dobili informacije o lokalnom centru za reciklažu pritisnite ovde.

Povezane veze