IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. PRIČA O BRENDU CASTROL
  3. NOVOSTI
  4. SAOPŠTENJA ZA ŠTAMPU
  5. CASTROL OTKRIVA NOVU TEHNOLOGIJU ZA KONTROLNU TEČNOST ZA POVEĆANU ZAŠTITU PODMORSKIH SISTEMA

Castrol otkriva novu tehnologiju za kontrolnu tečnost za povećanu zaštitu podmorskih sistema

Castrol Transaqua SP, osmišljen da pruži rešenja za postrojenja u industriji nafte i gasa u blizini obale, za nove i postojeće sisteme za kontrolu podmorske proizvodnje

London, 21. avgusta 2018.

Castrol, vodeći globalni proizvođač maziva, lansirao je novu generaciju podmorskih kontrolnih tečnosti. Castrol Transaqua SP (zaštita sistema) predstavlja inovativnu formulaciju osmišljenu da pojednostavi rad ispod mora i ponudi poboljšanu zaštitu sistema u poređenju sa proizvodima koji su trenutno prisutni na tržištu. Poboljšanje sistema zaštite bi trebalo da doprinese da se poveća pouzdanost komponenata. 

Kontrolne tečnosti spadaju u najsloženije pokretne delove jednog podmorskog sistema, pa je pouzdanost od ključnog značaja. Kontrolna tečnost treba da prenese snagu, podmazuje, bori se sa kontaminacijom i štiti kontrolne module, erupcione uređaje i glave bušotine od razlaganja u širokom spektru temperatura i pritisaka na okeanskom dnu.

Sajmon Jangmen, menadžer za marketing, Castrol, rekao je: „Podmorska industrija se sreće sa velikim poteškoćama u pogledu svog rada, sa različitim ekonomskim faktorima koji pokreću promene. Da bi se obezbedila profitabilnost pod tim uslovima, važno je da izvršioci mogu da imaju poverenje u svaku komponentu podmorskog sistema i zato je Castrol Transaqua SP toliko važan i podesan.”

Proizvodnja na poljima traje duže nego ikad, što znači da sistemi za podmorsku proizvodnju treba da funkcionišu duže nego što je prvobitno nameravano. Zbog toga operateri često koriste mešavinu podmorske opreme različite starosti, pa kontrolne tečnosti moraju da se prilagode raznovrsnijoj opremi, u uslovima koji sve češće nisu optimalni.
Jangmen je dodao: „Imajući to u vidu, kompanija Castrol je pažljivo slušala izjave operatera podmorskih postrojenja o sadašnjim i budućim trendovima u industriji. Na osnovu toga smo uz tesnu saradnju sa proizvođačima podmorske opreme razvili Castrol Transaqua SP, kao zaista najbolje rešenje u svojoj klasi, koje može da se primeni na sve komponente u sistemu. To znači da operateri mogu imati poverenje u integritet i delotvornost svojih sistema i uživati usled toga u poboljšanoj zaštiti sistema.”

Castrol Transaqua SP je projektovano tako da bude kompatibilno sa širokom paletom elastomera, plastičnih masa, metala i fluida za opremanje. Ova kompatibilnost sa fluidima za opremanje je posebno važna tokom aktivnosti na postavljanju bušotina, kada je moguće mešanje fluida, koje može dovesti do blokiranja linija.
Pored toga, još jedan ključni problem sa kojim se operateri suočavaju jeste mogućnost da morska voda ostane zarobljena u sistemu i dovede do smanjene otpornosti na koroziju ili nastajanja taloga. Kompanija Castrol je projektovala tečnost Transaqua SP tako da ima najbolju stabilnost u morskoj vodi u svojoj klasi, do 50% u uslovima na dnu okeana na temperaturi od 5°C, pri čemu ključni aditivi ostaju u rastvoru. Pored toga, tečnost Transaqua je termički stabilna. Ispitana je u uslovima do 160°C i omogućava bezbedan rad na temperaturama između -50°C i 150°C.

Kompanija Castrol je okupila tim svetskih stručnjaka za kontrolnu tečnost kako bi razvila Castrol Transaqua SP, spajajući više od 30 godina iskustva u podmorskoj industriji sa pionirskim istraživanjima vodećih univerziteta o podmazivanju i koroziji.

Tečnost je temeljno ispitao tim kompanije Castrol za istraživanje i razvoj, vodeći u svojoj branši, koji je obavio preko 130.000 sati provere. Pored toga, tečnost Castrol Transaqua SP je osmišljena tako da zadovolji najstrože zakone vezane za životnu sredinu.  U potpunosti je usaglašena sa konvencijom OSPAR, a u Velikoj Britaniji je svrstana u kategoriju najmanje opasnih po morsku životnu sredinu, uz klasifikaciju u grupu E OCNS i bez upozorenja o zameni*, dok je u Norveškoj označena kao „žuta”. Castrol Transaqua SP ima industrijske standarde API 17F (3. izdanje)/ISO13628-6 Dodatak C, API 17E/ISO13628-5, i podržali su je vodeći proizvođači industrijske opreme (TRL 5).

Tečnost Castrol Transaqua SP je sada dostupna preko globalne mreže za snabdevanje kompanije Castrol.

*prilikom prvobitne procene koju je obavio CEFAS. Podleže finalnom odobrenju CEFAS-a.