IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. PRIČA O BRENDU CASTROL
  3. NOVOSTI
  4. SAOPŠTENJA ZA ŠTAMPU
  5. CASTROL SMANJUJE TROŠKOVE MAŠINSKE OBRADE LEGURA SA VIŠE METALA

CASTROL SMANJUJE TROŠKOVE MAŠINSKE OBRADE LEGURA SA VIŠE METALA POMOĆU FLUIDA ZA OBRADU METALA HYSOL SL 37 XBB

Datum:
april 2018.
Sečenje metala
  • XBB tehnologija smanjuje potrebu za  aditivima i biocidima, u skladu sa 10. izdanjem evropskog zakona o prilagođavanja u pogledu tehničkog i naučnog napretka (ATP) vezanog za zdravlje, bezbednost i životnu sredinu (HSE) u vezi sa CLP (klasifikacija, obeležavanje i pakovanje) u Evropi.
  • Izvanredno višenamensko sredstvo za širok spektar operacija na raznim metalima, uključujući bušenje, razvrtanje, glodanje i obradu na strugu
  • Stabilan pH i izvanredne performanse obrade pomažu da se očuva kvalitet, smanje troškovi i poboljšaju radni uslovi


Castrol, jedna od vodećih svetskih kompanija za maziva, proširuje svoju paletu visokoefikasnih fluida za obradu metala XBB uvodeći Hysol SL 37 XBB, novi rastvorljivi fluid za sečenje, za mašinsku obradu čelika i legura sa više metala, formulisan bez sredstava koja oslobađaju bor i formaldehid.


Fluidi za obradu metala Castrol XBB mogu da smanje punjenje aditiva biocida do 90%[1], produžavajući radni vek, smanjujući  troškove rada[2],  što nije postignuto nauštrb performansi[3].


„Fluidi za sečenje sa tehnologijom Castrol XBB širom sveta su omiljeni za poslove mašinske obrade i pomažu našim klijentima da zadovolje stroge zakonske zahteve koji se odnose na HSE i da smanje troškove rada, jer više nisu potrebna česta i skupa dopunjavanja aditiva”, rekao je dr Rudolf Džener, globalni menadžer za proizvode u kompaniji Castrol. „Hysol SL 37 XBB sada pruža iste prednosti kod zahtevne primene za mašinsku obradu legura sa više metala, pa menadžeri pogona više ne moraju da biraju između kvaliteta, bezbednosti i produktivnosti.”


Castrol Hysol SL 37 XBB je fluid za sečenje legura sa više metala, namenjen za mašinsku obradu legura aluminijuma, gvožđa i titana. Pošto ima performanse za veliku preciznost koje ne ugrožavaju produktivnost, fluid Hysol SL 37 XBB je izvanredno višenamensko sredstvo za širok spektar operacija, uključujući bušenje, razvrtanje, glodanje i obradu na strugu.


Hysol SL 37 XBB je pogodan za upotrebu u mekoj i tvrdoj vodi, i smanjuje stvaranje pene, održava čistoću mašina i značajno produžava rok trajanja sistema i alata.[4]  Važno je istaći da je dokazano da 20% emulzija fluida Hysol SL 37 XBB ne izaziva iritaciju kože[5], čak ni nakon ponovljenog kontakta.


Fluidi za obradu metala imaju ključnu ulogu u proizvodnji raznih vrsta metalnih delova. Jedan od glavnih nedostataka tradicionalne tehnologije je da vremenom u fluidu može da se primeti razmnožavanje bakterija i kontaminacija. Posledice su pad vrednosti pH, pojava neprijatnih mirisa, nestabilnost emulzije i loše performanse.


Klijenti koji su isprobali fluid Castrol Hysol SL 37 XBB rekli su da pruža čitav niz koristi, uključujući

  • uštede usled manjeg dopunjavanja aditiva biocida i fungicida
  • vidno smanjeno nastajanje pene


Tehnologija Castrol XBB redefiniše ključne osobine fluida za obradu metala; oni su otporni na bakterije koje stvaraju kiseline, i dokazano je da održavaju konstantnu vrednost pH.


Obratite se inženjeru prodaje kompanije Castrol da biste saznali više o tome kako fluidi za sečenje Castrol XBB mogu da pruže visoke performanse i obezbede sigurnu buduću proizvodnju.

[1] Izvor: Studija slučaja klijenta, Hysol SL 37 XBB, produženi vek sistema od 6-12 meseci na 24 meseca bez dopunjavanja biocida.
[2] Izvor: Studija slučaja klijenta, Hysol SL 45 XBB, tačke koje dokazuju da nema pojave neprijatnih mirisa, i da je ušteda do 15.000 USD godišnje.
[3] Izvor: Na osnovu alkalnosti i mikrobioloških laboratorijskih testova u 28-dnevnom izazovu u odnosu na glavne konkurente u 2017. godini
[4] Izvor: Na osnovu studije slučaja klijenta, Hysol SL 37 XBB, produženi vek sistema od 6-12 meseci na 24 meseca bez dopunjavanja biocida, a rok trajanja alata je takođe povećan za 26%. Test alkalnosti i 28-dnevni laboratorijski test alkalnosti u odnosu na glavne konkurente u 2017. takođe pokazuju argumente za produženje roka trajanja sistema.
[5]Na osnovu BUS testa, procenom rezultata nakon otvorene topikalne primene (period izloženosti: 0,5 časa, 1,0 čas, 5,0 časova, jedna primena; neoguljena koža) može se zaključiti da proizvod Hysol SL 37 XBB (svež; 20%) ne izaziva iritaciju kože, čak ni nakon ponovljenog kontakta sa kožom – dr Volfgang F. Piterman, certifikovani veterinarski patolog.