IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. PRIČA O BRENDU CASTROL
  3. NOVOSTI
  4. KARAKTERISTIKE
  5. GLATKO KRETANJE U NOVOM SVETU ELEKTRIČNIH VOZILA

GLATKO KRETANJE U NOVOM SVETU ELEKTRIČNIH VOZILA

Automobil koji se puni na stanici za punjenje BP Chargemaster

Automobilska industrija se sve više usmerava na razvoj hibridnih i električnih vozila. Sa razvojem tehnike električnih vozila, pojavljuju se novi tehnički izazovi u oblasti ulja za menjače, rashladnih sredstava za akumulatore i masti, koja se brzo razvija. Pitali smo Matijasa Donera, našeg menadžera za razvoj pogonskih sistema, o nekim novim tehničkim izazovima sa kojima se sreću proizvođači vozila u oblasti ulja za menjače, kao i kako se zajednički pripremamo za budućnost.

 

Zašto su bitna ulja za menjače?

Unutrašnjost električne osovine hibridnog automobila
Unutrašnjost električne osovine hibridnog automobila

Mnogi ljudi ni ne znaju da imaju ulje za menjače u svom automobilu, ali biste primetili da ga nema; menjač bi škripao i lupao, jer dobro ulje za menjače omogućava veoma glatko menjanje brzina.  Ono ima vitalnu ulogu u zaštiti prenosnog mehanizma od habanja. Ja radim na razvoju novih ulja za menjače. Ovo je uzbudljivo doba, jer se zahtevi koji se postavljaju za ulja za menjače u menjačkim kutijama i osovinama hibridnih i električnih vozila razlikuju od onih za klasične pogonske sklopove.

 

Koji se noviteti sreću ispod haube u motoru električnog ili hibridnog vozila?

Ispod haube električnog vozila
Ispod haube električnog vozila

Mnogim hibridnim i električnim vozilima su potrebna različita ulja za menjače, jer su električne komponente, kao što su električni motori, u kontaktu sa mazivom, a ulje za menjače radi na višim temperaturama. Pored toga, motori rade sa mnogo većim brojem obrtaja, što povećava opterećenje ulja, obrtni momenat na prenosnom mehanizmu i ležajevima je veći, i ulje mora biti kompatibilno sa delovima koji provode struju.

 

Šta Castrol radi da bi poboljšao efikasnost električnih i hibridnih vozila?

Naš pristup je da veoma blisko sarađujemo sa proizvođačima vozila i delova, kako bismo shvatili inženjerske probleme koje moraju rešiti da bi ta vozila postala efikasnija i imala veći domet. Sarađujemo po sledećim pitanjima:

  • povećanje efikasnosti električnog motora i smanjenje opasnosti od električnih kvarova putem optimizacije električnih svojstava ulja za prenosne mehanizme
  • sprečavanje korozije električnih komponenata putem dobre zaštite bakarnih delova
  • poboljšanje sposobnosti hlađenja električnog motora, da bi se sprečilo pregrevanje

Brz tempo razvoja posle pojave hibridnih i električnih automobila znači da moramo brže raditi na pronalaženju rešenja. Smatram da zaista vredi biti na vodećem mestu u oblasti inženjerske tehnologije koja oblikuje budućnost transporta.