IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. POČETAK
  2. ULJA I FLUIDI ZA AUTOMOBILSKE MOTORE
  3. ODRŽAVANJE MOTORA AUTOMOBILA
  4. KAKO DA PROVERITE MOTORNO ULJE

KAKO DA PROVERITE MOTORNO ULJE

Svi automobili troše malu količinu ulja i ne treba se osloniti samo na signalnu lampicu. Provera ulja je jednostavan zadatak vezan za održavanje automobila, koji može svako da obavi.

Kako da proverite motorno ulje

Kako da proverite motorno ulje

Dok neki automobili troše veoma malo motornog ulja, drugima ga treba redovno dopunjavati. Zato treba često proveravati nivo ulja između intervala za zamenu ulja, jer vožnja sa niskim nivoom ulja povećava opterećenje motora i može znatno da smanji radni vek ulja i motora.

 

Neki savremeni automobili imaju elektronski senzor za ulje koji vas opominje kada se nivo motornog ulja približava bezbednosnom minimumu. Bilo da vaš automobil ima ovakav senzor ili ne, treba redovno ručno da proveravate nivo motornog ulja, naročito ako se spremate na duži put. Senzori i lampice na komandnoj tabli mogu da zakažu, a da toga ne budete svesni.

 

Da biste proverili nivo motornog ulja, potrebno vam je sledeće:

  • Čista krpa ili papirni ubrus
  • Automobil parkiran na ravnoj podlozi
  • Rukavice za jednokratnu upotrebu (po potrebi)

 

1. Prvo proverite da li je vaš automobil parkiran na ravnoj podlozi, a zatim sačekajte najmanje 10 minuta da se ulje vrati u karter.

 

2. Podignite i učvrstite haubu, a zatim pronađite merač nivoa ulja, koji je obično lako uočljiv i dostupan. 

Merač nivoa ulja za automobilske motore

Merač nivoa ulja za automobilske motore

3. Izvucite merač i pomoću čiste krpe ili papirnog ubrusa obrišite njegov kraj. Zatim ga vratite nazad, pazeći da bude ubačen do kraja, pa ga odmah izvucite i držite u vodoravnom položaju.


4.
Pri kraju merača nivoa ulja nalaze se dve linije, a ponekad je između njih površina sa ukrštenim linijama. U idealnom slučaju, nivo ulja treba da bude na gornjoj liniji ili blizu nje, mada je svaka visina iznad donje linije zadovoljavajuća.

Merač nivoa ulja koji pokazuje pravilan nivo motornog ulja

Merač nivoa ulja koji pokazuje pravilan nivo motornog ulja

Ako je nivo ulja blizu oznake za minimum ili je ispod nje, morate odmah da dopunite ulje. Ako je nivo na sredini, onda se preporučuje da dopunite motorno ulje kako biste nivo ulja podesili na maksimum i tako obezbedili najbolju zaštitu svog motora.

 

Ako treba da kupite ulje za dopunu  – naš alat Gde kupiti vam može pomoći da u komšiluku nađete dobavljača ili servis koji ima zalihe motornih ulja Castrol.

 

Kada dolivate ulje, pazite da ne prepunite motor. Dodajite malo po malo sve dok ne dostignete ispravan nivo.

Povezane veze