Naša politika

BEZBEDNOST I ŽIVOTNA SREDINA

Imamo najveća očekivanja kada je u pitanju naš učinak u pogledu zdravlja, bezbednosti i životne sredine (HSE). Zbog toga sa pažnjom slušamo naše kupce i odgovaramo na njihove potrebe, radeći na podizanju HSE standarda u našoj industriji. 

Naši klijenti, njihovi zaposleni i zajednice u kojima rade imaju neposrednu korist od napora koje ulažemo u bezbednost naših proizvoda i naše prakse. 

Kao kompanija, posvećeni smo usklađivanju sa zakonima za zaštitu životne sredine i standardima koji to regulišu na svetskom nivou. Nastavićemo da smanjujemo uticaj našeg poslovanja na životnu sredinu i zdravlje, smanjujući otpad, zračenje i ispuštanje štetnih materija i poboljšavajući energetsko iskorišćenje. Proizvodićemo kvalitetne proizvode koje naši kupci mogu bezbedno da koriste. 

Naši definisani ciljevi su:
  • da nema udesa;
  • da nema štetnog dejstva na ljude;
  • da se ne uništava životna sredina.
Više informacija o zdravlju i bezbednosnim listovima za određene proizvode potražite na lokalnom sajtu kompanije Castrol ili kod predstavništva kompanije Castrol.

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA, BEZBEDNOSTI I ŽIVOTNE SREDINE

Svako ko je kod nas zaposlen, u bilo kom delu sveta, odgovoran je za zaštitu zdravlja, bezbednosti i životne sredine. Dobra zaštita zdravlja, bezbednosti i životne sredine, kao i zdravlje, bezbednost i zaštita svih koji rade za nas, od ključnog su značaja za uspeh našeg poslovanja.

Prilikom svih naših delatnosti i postupaka, mi ćemo:

  • u potpunosti biti usaglašeni sa svim zakonskim zahtevima, ispunićemo ili prevazići očekivanja na bilo kojoj našoj lokaciji u svetu;
  • omogućiti bezbedno radno okruženje štiteći sebe, svoju imovinu i svoju delatnost od rizika od povrede, gubitka ili štete koji su posledica kriminalnog ili neprijateljskog čina;
  • obezbediti da svi naši zaposleni, ugovarači i svi drugi budu dobro informisani, dobro obučeni, angažovani i posvećeni postupku poboljšavanja zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine. Shvatamo da bezbedan rad zavisi ne samo od tehnički ispravnog postrojenja i opreme, nego i od stručnih ljudi i aktivne kulture zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine, kao i to da nijedna aktivnost nije toliko značajna da ne bi morala bezbedno da se obavi.
  • Redovno ćemo proveravati da li se postupci na licu mesta efikasno odvijaju. Dok su svi zaposleni u kompanij Castrol i ugovarači odgovorni za zaštitu zdravlja, bezbednosti i životne sredine, linijski menadžeri su odgovorni za razumevanje rizika zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine i upravljanje njima
  • U potpunosti učestvujemo u identifikaciji potencijalnih opasnosti i proceni rizika, proveri bezbednosti i prijavljivanju rezultata zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine
  • Održavamo poverenje javnosti u integritet našeg poslovanja. Otvoreno ćemo izveštavati o našem učinku i konsultovati se sa ljudima izvan kompanije, kako bismo bolje razumeli eksterne i interne probleme zaštite zdravlja, bezbednosti i životne sredine povezane sa našim radom
  • Očekujemo da sve strane koje rade u naše ime shvate da mogu imati uticaja na naš rad i na naš ugled i da moraju da rade prema našim standardima. Uverićemo se da sistemi upravljanja naših ugovarača i drugih u potpunosti podržavaju našu posvećenost zaštiti zdravlja, bezbednosti i životne sredine