Industrijska maziva Castrol vode Nasu do uspeha

Utorak, 22. januar 2013. godine: Kada je Nasino vozilo Curiosity počelo svoju uzbudljivu misiju na Marsu početkom avgusta, novo industrijsko mazivo kompanije Castrol po imenu Castrol Braycote 601 EF omogućilo je nesmetan rad ovom robotskom vozilu počev od točkova pa sve do kamera.

“Ako je reč o pokretnom delu onda je na njemu i ulje Castrol Braycote 601 EF”, navodi Kit Kembel, jedan od rukovodilaca kompanije Castrol zadužen za razvoj industrijskih maziva čiji je tim razvio tehnologiju za proizvodnju ovog ulja u saradnji sa stručnjacima Nase. “U suštini, uspeh misije vozila Curiosity zavisi od efikasnosti ovog ulja, koje je napravljeno za svemirski program, odnosno od njegove sposobnosti da izdrži temperature od minus 80 do plus 204 stepena Celzijusa.” 

Ovaj proizvod nije samo dobro mazivo već i ima karakteristiku da ostaje u čvrstom stanju i pod uticajem visoke temperature, zahvaljujući tome Castrol Braycote 601 EF omogućava da mnogi osetljivi instrumenti i komponente na robotskom vozilu rade onako kako je predviđeno i omoguće istraživanje Marsa, njegove atmosfere i tla.
“Castrol Braycote 601 EF ne prelazi tako lako u gasovito stanje, što znači da instrumenti mogu optimalno da rade i na ekstremno visokim temperaturama”, rekao je Kembel.

Ovo mazivo se često koristi u svemiru, na šatlovima, satelitima i na Međunarodnoj svemirskoj stanici. To je odlično mazivo koje može da izdrži veliki raspon temperature u svemiru i vakuumu, a može se koristiti u svakoj sredini u kojoj su prisutne agresivne hemikalije ili ekstremni vremenski uslovi koji bi onemogućili primenu običnog maziva.  

Obično se upotrebljava na kugličnim i valjkastim ležajevima, kočionim sistemima, menjačima, i kao industrijsko mazivo za O-prstenove i elastomere. “Blisko sarađujemo sa Nasom na razvoju ostalih tehničkih maziva koji mogu da ispune sve veće zahteve koji prate istraživanje svemira”, zaključio je Kembel.