»Z motornim oljem Castrol Vecton Fuel Saver lahko zvišam naš letni dobiček.«

Marco Hahn
Vodja voznega parka, Spedition Hahn & Reher, GmbH & Co. KG
Mešani vozni park s 43 tovornjaki

Marco Hahn je vodja v špedicijskem podjetju Spedition Hahn und Reher GmbH & Co. KG, ki ima 10 silosov-tovornjakov za prevoz gradbenega materiala, in 33 vlečnih enot, ki se uporabljajo za tovorni prevoz na velike razdalje. Gospod Hahn si je vedno prizadeval znižati stroške poslovanja, pri tem pa je želel svojim strankam še naprej ponujati konkurenčne in zanesljive prevozne storitve. Prav to je imel v mislih, ko je sprejel predlog podjetja Castrol, da preizkusi motorno olje Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 v nekaterih tovornjakih svojega voznega parka.

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

»V mojem delu je bistvenega pomena, da ostanejo stroški čim nižji. Želim ostati konkurenčen in zato moram stalno iskati nove in tehnološko izpopolnjene rešitve za zniževanje stroškov poslovanja.

Ko so mi raziskovalci podjetja Castrol predlagali, da preizkusim motorno olje Castrol Vecton Fuel Saver v nekaterih svojih tovornjakih in izmerim varčnost porabe goriva, sem ponudbo sprejel. Želel sem izvesti ta preizkus, ker stroški goriva predstavljajo od 30 do 35 odstotkov mojega prometa, zato bistveno vplivajo na dobiček.

Motorno olje Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 smo preizkusili na štirih tovornjakih znamke MAN Euro V1, pri čemer smo uporabili zelo natančno opremo, rezultate pa smo dali na neodvisno ocenjevanje. Z merilno opremo je bila v primerjavi z motornim oljem Castrol Vecton 15W-40 CJ-42 izmerjena v povprečju za 0,64 odstotkov višja varčnost porabe goriva.

Vsak izmed teh tovornjakov porabi približno 42.000 litrov na leto, ob povprečni letni kilometrini 150.000 km. Pri povprečni ceni 89,25 evrov na 100 litrov je letni znesek, ki ga plačujem na posamezni tovornjak, 37.500 evrov. Če bi vse leto uporabljal motorno olje Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7, bi privarčeval 240 evrov na tovornjak ali skupaj 960 evrov za vse štiri tovornjake, ki so bili vključeni v preizkus. To sploh ni slabo za posel!«
¹ Tovornjaki MAN Euro V, model: TGX 18.440, motor: D20 Euro V, menjalnik: AS Tronic
² Na podlagi daljšega obdobja spremljanja, v katerem smo merili vrtilni moment motorja in vbrizgavanje goriva. Dejanska dosežena raven varčne porabe goriva je odvisna od tipa vozila, načina in pogojev vožnje. Rezultati so lahko različni.