IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMAČA STRAN
  2. CASTROLOVA ZGODBA
  3. TRAJNOSTNI RAZVOJ
  4. NIČELNI OGLJIČNI ODTIS

NIČELNI OGLJIČNI ODTIS

Doseči ničelni ogljični odtis pomeni, da ni nobenega neto povečanja v globalni emisiji toplogrednih plinov v ozračje zaradi poslovnih dejavnosti ali storitev v zvezi z izdelki.

Prva maziva z ničelnim ogljičnim odtisom na svetu

Castrol je postal prvo podjetje z mazivi na svetu, ki je z začetkom prodaje motornega olja Castrol Professional v letu 2014 našim strankam ponudilo izdelek s potrdilom o nevtraliziranem vplivu sproščenega ogljikovega dioksida. Od takrat si je Castrol močno trudil zmanjšati ogljični odtis motornega olja Castrol Professional za več kot 15 %, medtem ko so milijoni motoristov imeli korist od uporabe ogljično nevtralnega motornega olja.

 

Gradili smo na tem uspehu in uvedli izdelke z ničelnim ogljičnim odtisom še v druge kategorije – z začetkom prodaje prvih maziv z ničelnim ogljičnim odtisom na svetu za avtomobile, gospodarska vozila in vetrne turbine ter sodelovanjem z avtomobilskimi delavnicami, da bi jim pomagali doseči ničelni ogljični odtis njihove dejavnosti, pri čemer se je v zadnjem letu izravnalo več kot 360.000 ton CO2 (vir: Program družbe BP Advancing Low Carbon).

 

Kako izdelek doseže ničeln ogljični odtis?

Za pridobitev potrdila o nevtraliziranem vplivu ogljikovega dioksida je treba:

  • izračunati ogljični odtis izdelka,
  • pripraviti načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa,
  • kupiti dovolj emisijskih kuponov, da pokrijete ogljični odtis,
  • izpolnjevati načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa za ohranitev potrdila o nevtraliziranem vplivu ogljikovega dioksida.

 

Všeč nam je vloga, ki jo ima ničelni ogljični odtis na naši trajnostni poti, ker nam omogoča, da hitro zmanjšamo ogljični odtis, poleg tega pa zagotavlja dodatno družbeno korist, medtem ko izvajamo ukrepe za zmanjšanje neposrednega vpliva emisij ogljikovega dioksida.

 

Kakšna je korist od izravnave emisij ogljikovega dioksida?

Izravnava emisij ogljikovega dioksida je mednarodno priznan način prevzemanja odgovornosti za emisije ogljikovega dioksida, ki jih ni mogoče preprečiti.

 

Do izravnave emisij ogljikovega dioksida pride, ko se sproščene emisije ogljikovega dioksida »izravnajo« tako, da se zmanjša enaka količina emisij drugje. To se doseže z nakupom emisijskih kuponov, ki spodbujajo vlaganje v projekte za zmanjšanje ogljičnega odtisa po vsem svetu.  To je najhitrejši način, da se doseže zmanjšanje emisij, in edini način, da se doseže ničelni ogljični odtis.

©2017 Micrisol.Todos los derechos reservados
©2017 Micrisol. Todos los derechos reservados.

Castrol kupuje emisijske kupone prek programa BP Target Neutral. BP Target Neutral podpira več projektov za izravnavo emisij ogljikovega dioksida po vsem svetu. Projekti segajo od varovanja 41.000 hektarjev deževnega pragozda v Zambiji pred krčenjem do podpiranja projektov vgradnje štedilnikov, katerih cilj je pomagati nekaterim od 3 milijard ljudi po svetu, ki še vedno kuhajo na tradicionalnih odprtih ognjiščih. Odprta ognjišča so neučinkovita, zahtevajo več drv ali premoga in prispevajo k  3,7 milijona smrtnih primerov na leto zaradi razlogov, povezanih z dimom in hlapi.

 

Poleg zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida naši programi za izravnavo emisij ogljikovega dioksida zagotavljajo paleto drugih koristi za skupnosti, v katerih se projekti izvajajo.  Te koristi se odražajo prek ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG – United Nations Sustainable Development Goals). Ti cilji določajo, da mora odpravljanje revščine vključevati strategije, ki večajo gospodarsko rast in obravnavajo paleto družbenih potreb, vključno z izobrazbo, zdravjem, socialno varnostjo in prostimi delovnimi mesti, pri tem pa se ukvarjajo tudi s podnebnimi spremembami in varstvom okolja.

Sorodne povezave