IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMAČA STRAN
  2. CASTROLOVA ZGODBA
  3. NOVINARSKO SREDIŠČE
  4. SPOROČILA ZA JAVNOST
  5. ONYX INSIGHT PREDSTAVIL NAPOVEDNO ANALITIKO ZA VETRNE TURBINE BP

ONYX INSIGHT PREDSTAVIL NAPREDNO NAPOVEDNO ANALITIKO ZA DRUŽBO BP V OKVIRU GRUČE VETRNIH ELEKTRARN V ZDA Z MOČJO 1,2 GW

585 TURBIN V OKVIRU 10 VETRNIH FARM, VKLJUČENIH V OKOLJE FLEETMONITORTM PODJETJA ONYX INSIGHT V POSTOPKU PREHODA NA NAPOVEDNO VZDRŽEVANJE, KI TEMELJI NA PODATKIH IN INŽENIRINGU

Združene države, 8. maj 2018 – Podjetje ONYX InSight, partner za napovedno analitiko, ki lastnikom sredstev zagotavlja pregled in nadzor nad njihovimi dejavnostmi, je predstavilo napredno digitalno okolje za spremljanje za pomembnega proizvajalca vetrne energije v ZDA, BP Wind Energy (BP). Pri projektu so 10 vetrnih farm družbe BP v Združenih državah s skupno močjo 1,2 GW vključili v okolje fleetMONITORTM podjetja ONYX InSight.

Maintenance work on the blades of a wind turbine

Gruča nameščenih sredstev v Združenih državah se še naprej širi in hkrati stara, zato je vzdrževanje nadzora nad operativno in finančno zmogljivostjo pomemben vidik za proizvajalce vetrne energije, na podlagi česar se je povečalo povpraševanje po inovativnih rešitvah napovednega vzdrževanja. Vendar pa pri tako raznovrstni paleti tehnologij nameščenih turbin in sistemov za spremljanje pogojev upravljanje in uporaba kritičnih podatkov o zmogljivosti, ki obsegajo celotne gruče, predstavljata precejšen izziv.

 

Okolje podjetja ONYX InSight fleetMONITORTM, ki je neodvisno od strojne opreme, združuje podatkovne tokove iz pogonov z več različnimi tehnologijami in s tem zagotovi dragocen vpogled. Ta vpogled lastnikom projektov omogoča, da zaznajo nastajajoče okvare že več mesecev, preden je treba ukrepati, ocenijo preostalo življenjsko dobo sestavnih delov in sprejmejo informirane odločitve o tem, kam in kdaj je treba poslati servisne ekipe za pregled in popravilo. To zmanjša skupen strošek vzdrževanja in v največji možni meri skrajša prekinitve delovanja sredstev, pri čemer znižuje povprečne stroške energije, ki jo proizvede gruča turbin. Okolje fleetMONITORTM tvori del integrirane ponudbe, ki vključuje učinkovito kombinacijo strojne opreme za spremljanje pogojev, programske opreme in napredne storitve napovedne analitike.

Podjetje ONYX InSight je razširitev digitalnega okolja BP za spremljanje izvedlo v treh fazah. Leta 2016 je bilo 242 vetrnih turbin vključenih v okolje fleetMONITORTM podjetja ONYX InSight, nato pa je bilo temu okolju leta 2017 dodanih še 52 turbin, ki so bile naknadno opremljene z visokozmogljivo strojno opremo podjetja ONYX InSight za spremljanje, ecoCMSTM. Še 291 turbin pa bo opremljenih z opremo ecoCMSTM in vključenih v fleetMONITORTM v letu 2018.

S stalno podporo ekipe za ONYX InSight se podatki in analiza, ki jih ustvari to integrirano digitalno okolje, spremljajo v središču za oddaljene dejavnosti podjetja BP Wind, kar podjetju zagotavlja poglobljeno razumevanje zmogljivosti opreme pogonov v gruči, ki jo sestavlja 5 različnih modelov turbin in 10 različnih izvedb menjalnikov.

 

Ashley Crowther, podpredsednik podjetja ONYX InSight, je povedal: »Podjetje BP Wind uvaja najboljšo prakso z integriranim pristopom k napovednemu vzdrževanju, ki temelji na podatkih, vendar je podprto z učinkovitimi inženirskimi načeli. To zagotavlja vidne prednosti v obliki zanesljivega delovanja, zmanjšanja operativnih stroškov in višje vrednosti sredstev – kar se bo na koncu vse preneslo na potrošnike v obliki prihrankov.«

 

»Vlaganje v zmogljivosti napovednega vzdrževanja tvori pomemben del naše zaveze glede najsodobnejših tehnologij, ki povečujejo varnost in zanesljivost naših dejavnosti. Podjetje ONYX InSight je ponudilo rešitev, ki jo je mogoče naknadno vgraditi v raznovrstno paleto tehnologij, uporabljenih v naši gruči,« je povedal Alistair Warwick, podpredsednik podjetja BP Wind Energy.

 

Če želite izvedeti več o storitvah, ki jih ONYX InSight zagotavlja lastnikom vetrnih elektrarn, operaterjem in vlagateljem, obiščite: www.onyxinsight.com