IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. DOMAČA STRAN
  2. CASTROLOVA ZGODBA
  3. ZDRAVSTVENI, VARNOSTNI IN OKOLJSKI PRAVILNIKI
  4. SKRBNIŠTVO NAD IZDELKI

SKRBNIŠTVO NAD IZDELKI

Tehniki opravljajo preizkus

UPRAVLJANJE IZDELKOV V VSEJ NJIHOVI ŽIVLJENJSKI DOBI ZA IZPOLNITEV ZAHTEV

Predmet skrbništva nad izdelki je način, na katerega sporočamo informacije o morebitnih vplivih izdelkov na zdravje, varnost in okolje.


Ključni elementi v našem programu skrbništva nad izdelki so:

  • Ocena uvedbe novega izdelka.

Preden začnemo prodajati izdelke, se prepričamo, da so skladni z vso veljavno varnostno zakonodajo oz. da jo presegajo ter da ustrezajo našim internim standardom. Pri oceni izdelkov se opredelijo morebitne nevarnosti za zdravje, varnost in okolje ter preveri skladnost z zakonodajo o varnosti izdelkov in nadzoru nad kemikalijami na predvidenih trgih. Ocena upošteva potencial za vpliv na zdravje ali okolje v življenjskem ciklu izdelka od razvoja do proizvodnje, distribucije, industrijske ali potrošniške uporabe ter do končne predelave ali odstranitve. V letu 2012 smo opravili ocene več kot 1300 surovin, ki se globalno uporabljajo v naših izdelkih za mazanje.

  • Upravljanje občutljivih kemikalij – imamo stroge pravilnike, ki urejajo občutljive kemikalije, da preprečimo nezakonito ali nedovoljeno uporabo
  • Preverjanje varnosti strank – svetujemo o varnostnih postopkih pri ravnanju z mazivi in tekočinami za kovinarstvo
  • Označevanje izdelkov in varnostni listi – informacije o nevarnostih in tveganjih, povezanih z izdelki, in nasveti za varno ravnanje so posredovani prek varnostnih listov (SDS) in oznak na vsebnikih. Naši varnostni listi morajo biti skladni z zakonodajnimi zahtevami vseh trgov, na katerih delujemo. Imamo več kot 80.000 varnostnih listov v približno 40 jezikih.