Naši pravilniki

VARNOST IN OKOLJE

Zelo velik poudarek dajemo temu, kako obravnavamo zdravje, varnost in okolje. Zato smo pripravljeni poslušati stranke in se odzvati na njihove potrebe – po potrebi bomo povišali standarde za zdravje, varnost in varstvo okolja v okviru svoje panoge. 

Skrb za varnost naših izdelkov in naših praks prinaša neposredno korist strankam, njihovim zaposlenim in skupnostim, v katerih poslujejo. 

Kot podjetje smo zavezani, da upoštevamo okoljsko zakonodajo in predpisane standarde na svetovni ravni. Še naprej bomo zmanjševali vpliv na okolje in zdravje pri izvajanju delovnih nalog, in sicer tako, da bomo zmanjševali odpadne snovi, emisije in izlive v okolje, ter da bomo skrbeli za učinkovito porabo energije. Proizvajali bomo kakovostne izdelke, ki jih naše stranke lahko varno uporabljajo. 

Naši izrecni cilji so:
  • brez nesreč
  • brez poškodb in nevarnosti za ljudi
  • brez škode za okolje
Za več informacij o zdravju in varnostnih listih za posamezne izdelke obiščite lokalno spletno mesto podjetja Castrol ali se obrnite na lokalno zastopstvo za Castrol.

ZDRAVSTVENI, VARNOSTNI IN OKOLJSKI PRAVILNIKI

Kdor koli dela za nas kjer koli na svetu, je odgovoren za pravilno ravnanje v zvezi z zdravjem, varnostjo in varstvom okolja. Dobro izvajanje zdravstvenih, varnostnih in okoljskih predpisov ter zdravje, varnost in zaščita vsakega posameznika, ki dela za nas, so bistveni za uspeh našega poslovanja.

Pri vseh svojih dejavnostih in pri poslovanju bomo:

  • upoštevali vse zakonske zahteve in izpolnili ali presegli ta pričakovanja, kjerkoli na svetu poslujemo,
  • zagotovili varno delovno okolje tako, da bomo zaščitili sebe in svoja sredstva, in svoje delovanje pred tveganjem telesnih poškodb, izgube ali škode, ki jo lahko povzročijo kriminalne ali sovražne dejavnosti,
  • poskrbeli, da so vsi zaposleni, pogodbeni delavci in drugi delavci dobro obveščeni, dobro usposobljeni, zavezani k izvajanju in seznanjeni s postopki za izboljšavo zdravja, varnosti in varstva okolja. V podjetju se zavedamo, da varnost poslovanja ni odvisna samo od tehnično brezhibnega obrata in opreme, ampak tudi od usposobljenosti zaposlenih in dejanske kulture glede zdravja, varnosti in varstva okolja, in da ni dejavnosti, ki bi bila tako pomembna, da bi jo bilo treba izvajati na način, ki ni varen
  • Redno preverjanje in zagotavljanje, da postopki potekajo in se izvajajo učinkovito. Vsi zaposleni podjetja Castrol in pogodbeni delavci so odgovorni za izvajanje predpisanih ukrepov za zdravje, varnost in varovanje okolja, vendar je vodstveni delavec na proizvodni liniji odgovoren za razumevanje in obvladovanje tveganj za zdravje, varnost in varovanje okolja,
  • udeležbo pri identifikaciji in oceni tveganja, zagotavljanje nadzora in poročanje o rezultatih ocene tveganj za zdravje, varnost in varovanje okolja,
  • zagotavljanje zaupanja javnosti v varnost in neoporečnost našega poslovanja. O izvajanju svojega poslovanja bomo odprto poročali osebam zunaj podjetja ali se z njimi posvetovali za potrebe boljšega razumevanja zunanjih ali notranjih težav glede zdravja, varnosti in varovanja okolja, ki so povezane z našim poslovanjem
  • Vse osebe, ki delajo v našem imenu, se morajo zavedati, da vplivajo na naše poslovanje in ugled ter da morajo opravljati svoje naloge v skladu z našimi standardi. Pri sodelovanju s pogodbenimi delavci in drugimi bomo preverjali, ali njihov sistem vodenja v celoti podpira naše prevzete obveznosti glede izvajanja ukrepov za zdravje, varnost in varovanje okolja