Zvládnutie dlhodobého testovania v prevádzke na dlhé vzdialenosti

Aby sme dokázali, že olej Castrol VECTON Long Drain je schopný výrazne predĺžiť výmenný interval, vykonali sme test výkonu na 250.000 míľ s použitím oleja Castrol VECTON Long Drain 15W-40 a konkurenčného oleja pre nákladné vozidlá s viskozitou 15W-40.
  • Na tento pokus boli použité 3 motory Mercedes-Benz MBE-4000
  • Do dlhodobého testu sa zapojila nábytkárska firma zo severnej Karolíny prepravujúca nábytok do Kalifornie – 7,000 míľ za týždeň.
  • Konkurenčný olej bol vymenený po 24,000 míľach, výmenný interval oleja Castrol VECTON Long Drain bol 48,000 míľ. Vzorka oleja bola odobratá každých 12,000 míľ.
Obstál CASTROL VECTON LONG DRAIN v skúške?
  • V každej oblasti testovania náš olej prekonal konkurenčný produkt aj keď bol používaný dvojnásobne dlho.
  • Ochrana proti opotrebovaniu a čistota dielov boli vynikajúce, napriek dvojnásobnému výmennému intervalu.
PRESVEDČTE SA SAMI...
Piesty z motora, ktorý používal olej Castrol VECTON Long Drain boli veľmi čisté a v klasifikácii nedostatkov dosiahli hodnotenie 109 .


Veľké koncové ložiská sa zdali prakticky ako nové.

Ste ohromení? Prečo si nepozrieť ďalšie prípadové štúdie case studies ukazujúce výdrž oleja Castrol VECTON Long Drain.
"S olejom Castrol VECTON Long Drain bola ochrana proti opotrebovaniu a čistota komponentov vynikajúca, dokonca aj pri dvojnásobnom výmennom intervale."