Predstavujeme nové produkty Castrol Vecton Euro VI

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 a Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 predstavujú najmodernejšie motorové oleje s nízkym obsahom sulfátového popola, fosforu a síry (tzv. Low SAPS) v produktovom rade Castrol Vecton, ktoré spĺňajú špecifikácie OEM výrobcov nákladných automobilov pre naftové motory Euro VI a sú určené pre maximálne výmenné intervaly.

Čo je to emisný predpis Euro VI?

Euro VI stanovuje najprísnejšie obmedzenia výfukových emisií v Európe a všetky nové nákladné vozidlá predávané od konca roka 2013 musia spĺňať tieto limity. Pre splnenie týchto náročných emisných predpisov začali výrobcovia nákladných vozidiel používať svoje doposiaľ najmodernejšie motory.

Aby sa zabezpečilo, že nákladné vozidlá s motormi Euro VI budú dosahovať na cestách aj naďalej optimálny výkon, musí sa použiť správny motorový olej:
  • S nízkym obsah popolových látok (tzv. Low SAPS)
  • Špeciálne vyvinutý na ochranu moderného hardvéru a na zvládanie náročných prevádzkových podmienok naftových motorov
  • Spĺňajúci OEM špecifikácie výrobcov nákladných automobilov pre naftové motory Euro VI s maximálnym výmenným intervalom

Čo je to technológia Euro VI?

Všetci výrobcovia nákladných automobilov (OEM) budú musieť používať technológie na dodatočné spracovanie emisií, ktoré odstraňujú oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a pevné častice, ktoré sa vytvárajú v motore. Tieto technológie sú citlivé na zložky v mazive a môžu prestať fungovať, ak sa použije nesprávny motorový olej. Aby sa zabezpečilo, že budú správne fungovať počas celej životnosti vozidla, je nevyhnutné používať motorové oleje typu Low SAPS.

Emisné obmedzenia Euro

Obmedzenia emisií Euro sa od Euro II po Euro VI sprísnili

Akým problémom môžu produkty Castrol Vecton Euro VI pomôcť predchádzať?

Medzi dve z najbežnejšie používaných technológií v motoroch nákladných automobilov patria EGR (recirkulácia výfukových plynov) a DPF (filter pevných častíc).
EGR znižuje teplotu spaľovania, vďaka čomu vzniká už pri spaľovaní menšie množstvo oxidov dusíka. Moderné motory, hlavne tie vybavené technológiou EGR, však môžu obsahovať vyšší obsah nečistôt (sadzí a kyselín) v oleji. Castrol Vecton s jedinečnou technológiou „System 5 Technology ™ zachytáva a neutralizuje tieto nečistoty čím výrazne zvyšuje výkon motora a chráni ho pred poškodením.

Systém EGR

DPF (filter pevných častíc) je zariadenie určené na filtráciu pevných častíc alebo sadzí z výfukových plynov. Pri spaľovaní oleja tvoria niektoré jeho aditíva v motore popol, ktorý tiež uviazne vo filtri pevných častí (DPF). Castrol Vecton je motorový olej typu Low SAPS formulovaný s unikátnou technológiou „System 5 Technology ™. Je vhodný pre použitie v najnovších naftových motoroch EURO VI, najvýznamnejších výrobcov nákladných automobilov, ktoré sú vybavené systémom následnej úpravy výfukových plynov, vrátane filtrov pevných častíc (DPF).

Filter pevných častíc

Ďalšie výhody spojené s novými produktmi

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 a Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 boli formulované s použitím unikátnej technológie „System 5 Technology ™ vďaka čomu zabezpečujú až o 40 % lepšiu výkonnosť *.

Boli špeciálne vyvinuté pre predĺžené výmenné intervaly oleja až do 100 000 km** v najnovších naftových motoroch Euro VI.

Ďalej sú vhodné pre použitie v najnovších nízkoemisných motoroch Euro IV a Euro V európskych nákladných automobilov a autobusov, predovšetkým v tých, kde výrobca predpisuje motorový olej typu Low SAPS. Tieto oleje môžu byť tiež použité v starších typoch nákladných automobilov a autobusov, v poľnohospodárskej a stavebnej technike, kde je vyžadovaný olej tejto výkonosti.

S novými produktmi CASTROL VECTON EURO VI je potrebné pre vozové parky a opravárenské dielne nákladných automobilov naskladniť len jeden produkt 10W-40 alebo 10W-30, čo znižuje skladové zásoby produktov a zjednodušuje postup výmeny oleja počas servisných intervalov.

* V nezávislých laboratórnych testoch dosiahol Castrol Vecton Long Drain až o 40% lepšiu výkonnosť v priemyselných testoch API a ACEA zameraných na zahusťovanie oleja, čistotu piestov, pohlcovanie sadzí, opotrebovanie a koróziu. Pozrite si www.castrol.com/vecton
** Castrol VECTON Long Drain je schválený niektorými z najväčších výrobcov automobilov pre výmenný interval až 100,000 km, v súlade s ich špecifikáciami. Skutočný výmenný interval závisí od typu motora, prevádzkových podmienok, histórie údržby, použitia palubnej diagnostiky a kvality paliva. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené v servisnej knižke.