Nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny

Motory nákladných vozidiel a autobusov dnes pracujú pri vyšších prevádzkových teplotách, a to kladie vyššie nároky na chladiace systémy. Materiály použité v chladiacich systémoch rôznych vozidiel sa líšia. Použitie nevhodnej nemrznúcej zmesi alebo chladiacej kvapaliny v systéme môže viesť k únikom kvapaliny alebo k poškodeniu motora.
Ponuka nemrznúcich zmesí a chladiacich kvapalín Castrol zahŕňa produkty so schválenými a najnovšími technológiami, ktoré zaisťujú výnimočnú ochranu motorov, predlžujú ich životnosť a udržiavajú ich výkon aj v extrémnych podmienkach.

CASTROL RADICOOL NF

Castrol Radicool NF je koncentrát chladiacej nemrznúcej kvapaliny do chladiacich systémov automobilov, formulovaný na báze monoethylenglykolu a vybraných aditív. Neobsahuje nitráty, fosfáty ani aminy. 

CASTROL RADICOOL SF PREMIX

Koncentrát chladiacej nemrznúcej kvapaliny do chladiacich systémov automobilov na báze etylénglykolu a technológie OAT (Organic Acid Technology - organická kyselina ako inhibítor korózie) pripravený na okamžité použitie ( nariedený v pomere 50 : 50 ), určený pre moderné motory osobných i nákladných automobilov.